Lukijalta: Kulttuurista hyvinvointia, iloa ja elinvoimaa

Olemme huolissamme Kouvolan kulttuuritoimintaan kohdistuvista säästöistä ja asukkaiden oikeudesta kulttuuriin. Useimmat meistä joutuvat jossain elämänsä vaiheessa tilanteeseen, että jokin elämän peruspilareista; terveys, ihmissuhteet tai työ horjuvat. Silloin on äärimmäisen tärkeää, että vapaus harrastaa kulttuuria säilyy. Harrastamisen tulee olla mahdollista jokaiselle kaikissa elämäntilanteissa.

Kulttuurin kokeminen ja tekeminen on yhteisöllistä ja lisää kaupungin sosiaalista pääomaa. Sen avulla vahvistetaan kaupunkilaisten ja Kouvolan kaupungin identiteettiä. Kulttuurilla luodaan Kouvolaan elinvoimaista imagoa, joka houkuttelee paikkakunnalle uusien asukkaiden lisäksi matkailijoita. Tällä kaikella on merkitystä myös yritystoiminnan kehittämisessä ja investointien saamisessa alueelle.

Tällä hetkellä Kouvolan kaupunki käyttää kulttuuripalveluihin vain alle kaksi prosenttia kaupungin budjetista.

Kulttuuri on tärkeä osa sivistys- ja hyvinvointiyhteiskuntaa. Taiteen terveyttä edistäviä ja hoitavia vaikutuksia on tutkittu sekä terveydenhoidon että arkielämän ympäristössä. Taiteella on todennettu myönteisiä vaikutuksia muun muassa dementian, Alzheimerin taudin, Parkinsonin taudin ja masennuksen hoidossa. Sen on todettu myös vähentävän koettua yksinäisyyttä.

Mielenterveyskuntoutumisessa kulttuurilla on myös tärkeä tehtävä. Sairaalassa kulttuurin ja taiteen harrastamisen on todettu parantavan hoitotuloksia, vähentävän fyysisiä ja psyykkisiä oireita, vähentävän lääkityksen tarvetta sekä lyhentävän sairaalassa vietettyä aikaa. Kaunokirjallisuuden lukeminen ja positiivinen kuvataidekokemus lisäävät ihmisten empatiakykyä. Kansalaisopistotoimintaan osallistuvien kuntalaisten terveyskulut ovat keskimäärin noin puolet pienempiä kuin niihin osallistumattomien.

Kulttuuripalvelut lisäävät lasten- ja nuorten ja perheiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Kouvolan teatterin järjestämä teatterikasvatus tukee nuorten ja lasten oppimista ja tarjoaa välineitä kokonaisvaltaiseen taidekokemukseen ja elämyksiin säännöllisen kummiluokkatoiminnan ja nuortenteatterin myötä. Kymi Sinfonietta tuo monipuolisten konserttiensa lisäksi musiikillisia elämyksiä ja iloa päiväkoteihin, kouluihin ja vanhustentaloihin laajoilla pienryhmiensä jalkautumisella.

Poikilo-museot tarjoavat kouluyhteistyön kautta mahdollisuuden museovierailuihin myös niille lapsille, joille se ei ole muutoin mahdollista. Pohjois-Kymen musiikkiopisto on alueen ainoa musiikin laajan oppimäärän opetusta antava kulttuurilaitos tarjoten lapsille ja nuorille yli 30 soitinvaihtoehdossa kattavan opin elinikäiseen musiikinharrastamiseen ja pisimmälle päässeille myös valmennusta musiikin ammattiopintoja varten.

Kulttuurikasvatusohjelmien kautta tuodaan pedagogista taidekasvatusta varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen sekä kulttuurista seniorityötä ikäihmisille. Kaupunki järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa lukuisia tapahtumia ympäri vuoden eri ikäisille kohderyhmille. Kirjasto edistää lasten ja nuorten lukutaitoa, ja tasoittaa siten tietä kohti toivottua opiskelu- ja työpaikkaa.

Kansalaisopistossa toteutettava taiteen perusopetus on pitkäjänteistä ja monipuolista lasten ja nuorten osaamisen kehittämistä eri taiteenaloilla. Kouvola-talon ja Kuusankoskitalon tilat mahdollistavat monipuolisen kulttuuritoiminnan ja tarjoavat loistavat puitteet erilaisille esityksille ja tapahtumille.

Suomalaisten menestyvien kaupunkien strategioissa kulttuurilla on merkittävä osa. Kulttuuri nähdään tärkeänä osana kaupunkien imagoa ja vetovoimaa.

Tällä hetkellä Kouvolan kaupunki käyttää kulttuuripalveluihin vain alle kaksi prosenttia kaupungin budjetista. Kulttuuripalveluiden tuottamiseen kunnat saavat myös valtionosuutta, joka pienentää veronmaksajalle jäävää osuutta kustannuksista.

Me kulttuuriammattilaisten Tunne-ryhmässä toivomme, että kulttuurin hyvinvointia, elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä lisäävät vaikutukset tiedostetaan myös Kouvolassa. Kulttuuripalveluiden rooli on vahva ja ennaltaehkäisevä. Vaikeassa taloustilanteessa kulttuuri luo kaupungin asukkaille ja vierailijoille toivoa ja iloa sekä luo eloisaa kaupunkikuvaa erittäin kustannustehokkaasti.

TUNNE-ryhmä:

Anu Kasnio, Poikilo-museot

Tiina Kirvesniemi, Kouvolan kansalaisopisto

Elina Koivisto, Kouvolan kaupungin kulttuuripalvelut

Jukka Kumpulainen, Pohjois-Kymen musiikkiopisto

Selja Kunttu, Kouvolan kirjastopalvelut

Tiina Luhtaniemi, Kouvolan Teatteri Oy

Riikka Luostarinen, Kymi Sinfonietta

Ulla Tommiska, Kouvolan kulttuuritalot

Uusimmat uutiset