Lukijalta: Myös Kouvolan kaupunki saa korona-avustuksia opettajien lomautuksista riippumatta

Luokanopettaja Antti Alanen kirjoitti 5.7.2020 KS:n lukijapalstalla, että Kouvola ei saa lomautusten vuoksi OKM:n erityistä kevään poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi tarkoitettua koronatukea esi- ja perusopetukseen. Tämä on virheellistä tietoa, joka on syytä oikaista.

Kaupunki on saanut 3.7.2020 ministeriöstä korona-avustuspäätöksen. Avustushakemusta laadittaessa oli tiedossa OKM:n ohje, että kasvatus-/opetusalan henkilökuntaa lomautettaessa tulee rahoitus palauttaa ministeriöön siltä osin, kun lomautuksen vaikutukset kohdistuvat valtion erityisavustuksena haettuihin toimintoihin. Tämän vuoksi korona-avustukset kohdennetaan toiminnoittain niin, että ne eivät kohdistu suunniteltuihin opettajien lomautusaikoihin. Hakemuksessa käytettiin hyväksi toukokuun kahden viimeisen viikon aikana oppilaiden koulunkäynnin tilanteesta tehdyn selvityksen tuloksia, mikä todennäköisesti vaikutti siihen, että Kouvola sai hakemansa määrän avustusta perusopetukseen.

Kaupunki saa perusopetukseen koronatukea 1,322 miljoonaa euroa poikkeusoloista johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, oppimiseen, oppilaanohjaukseen ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen. Lisäksi ministeriö myönsi vastaavaa tukea varhaiskasvatukseen 142 350 euroa.

Kaivattua lisäresurssia esi- ja perusopetukseen saadaan valtiolta myös toista kautta, kun OKM myönsi ennen juhannusta 937 760 euroa erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin.

Edellä mainitut valtionavustukset ovat yhteensä 2,4 miljoonaa euroa, mikä on merkittävä lisäraha suoraan oppilaiden kasvun ja oppimisen tukemiseen, kevään poikkeusolojen oppimiserojen kiinni kuromiseen ja varmistamaan opintojen eteneminen.

Avustuksilla on tarkoitus lisätä koulujen tukiopetustunteja merkittävästi sekä palkata lisää henkilöstöä muun muassa laaja-alaiseen erityisopetukseen, opintojen ohjaukseen ja koulunkäynnin ohjaukseen. Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukeminen huomioidaan samoin lisäresurssien kohdentamisessa. Lisäksi tuen avulla vahvistetaan kouluissa moniammatillista ja ennaltaehkäisevää toimintaa ja kehitetään digi- ja kasvatustutortoimintaa.

Meillä on Kouvolassa osaava ja työhönsä sitoutunut kasvatus- ja opetushenkilöstö, joka pystyi keväällä joustavasti toimimaan poikkeusoloissa niin etä- kuin lähiopetuksessa. Kevään kokemusten pohjalta syksyllä ollaan valmiimpia aloittamaan opetustyö. Henkilöstön jaksamista on tuettava hyvällä johtamisella ja selkeällä ohjeistuksella.

Veikko Niemi

kasvatus- ja opetusjohtaja

Luetuimmat

Uusimmat uutiset