Lukijalta: Timo Soinin ehdotus filippiiniläisten sairaanhoitajien tuomisesta Suomeen on epäeettinen

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) kirjoitti blogissaan 15.2., että vanhusten hoitoon tarvitaan lisää käsipareja. Hoitajien rekrytointi Filippiineiltä ei ole ratkaisu työvoimapulaan. Hoitaja on Filippiineillä sairaanhoitaja.

Yli 20 prosenttia Filippiinien väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella, ja taloudellisista syistä on siksi houkuttelevaa lähteä ulkomaille töihin. Hoitajia rekrytoidaan Filippiineiltä epäeettisesti, kuten katteettomilla lupauksilla hoitotyöstä. Epäeettistä myös on, kun maan oma terveydenhuolto kärsii. Filippiineillä itsellään on suunnaton hoitajapula.

Meillä ei ole varaa tällaiseen hölmöyteen.

Nämä sairaanhoitajat eivät tulisi toimimaan koulutustaan vastaavissa sairaanhoitajan tehtävissä vaan hoiva-avustajina. Euroopan ulkopuolella kouluttautuneilta sairaanhoitajilta puuttuu polku sairaanhoitajan tutkintoon ja pätevyyteen Suomessa.

Suomeen on rekrytoitu yli 300 sairaanhoitajaa Filippiineiltä. Tampereen yliopistossa 2018 tehdyssä tutkimuksessa ”Sairaanhoitajia Filippiineiltä, Näkökulmia kestävään rekrytointiin ulkomailta” ilmeni, ettei yksikään tutkimukseen osallistuneista sairaanhoitajista ole hankkinut Suomessa hyväksyttävää sairaanhoitajan tutkintoa. Heille sairaanhoitajan ammatti Suomessa jää haaveeksi.

Filippiiniläiset työntekijät ovat Soinin mukaan työteliäitä, hyvää väkeä ja tekevät työnsä korkealla moraalilla. Tämä koskee myös suomalaisia työntekijöitä.

Suomessa 72 000 sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saanutta, osa sairaanhoitajia, työskentele muilla aloilla. Koulutamme kalliisti hoitohenkilökuntaa myös ulkomaiden työmarkkinoille. Meillä ei ole varaa tällaiseen hölmöyteen. Suomessa tulee saattaa sote-kentän palkat ja työolot kuntoon, pitää koulutettu hoitohenkilökunta alalla ja Suomessa.

Soini totesi, että vanhuksia hoidetaan monissa paikoissa hyvin ja ammattitaidolla. Hyvä hoito on myös ymmärtämistä, sanallista vuorovaikutusta ja hoitoa äidinkielellään. Filippiiniläisellä englanninkieli on hyvä ja sillä pärjää jossain päin maailmaa. Suomessa valtaosa vanhuksista puhuu suomea ja käyttää suomea äidinkielenään. Vanhuksella tulee olla oikeus tulla ymmärretyksi ja ymmärtää.

Paula Werning, sairaanhoitaja, kansanedustajaehdokas (sd.), Kouvola

Luetuimmat