Lukijalta: Tehdään Kouvolasta Suomen rakentajaystävällisin kaupunki — ”Meillä ei ole varaa tehdä omasta rakennusjärjestyksestämme tiukempaa kuin muilla kunnilla”

Rantojen yleiskaavojen päivitykset tulee käynnistää heti, kirjoittavat keskustan Jenny Hasu ja Kalle Ylimäki mielipidekirjoituksessaan.

Mika Strandén

Kouvolan rakennusjärjestys on lausuntokierroksella. Luonnoksessa on kolme sivua pykäliä rantarakentamisesta.
Kouvolan rakennusjärjestys on lausuntokierroksella. Luonnoksessa on kolme sivua pykäliä rantarakentamisesta.

Oletko ajatellut rakentaa uuden talon? Tai kenties muuttaa vapaa-ajan asuntoosi ja muuttaa se vakituiseksi asunnoksi? Olipa sitten mielessäsi toinen vaihtoehto tai peräti molemmat, olet varmasti tutustunut Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen. Mekin olemme kaupunginvaltuustossa asiasta puhuneet jo useampaan otteeseen, ja tällä hetkellä kaupungin rakennusjärjestys on lausunnolla.

Tähän voi vaan todeta, että jo oli aikakin päivittää rakennusjärjestys. Meillä on nyt aito mahdollisuus luoda kaupunkiin toimintaympäristö, joka on entistä asiakasystävällisempi kodinrakentajille. Helpottaa rantarakentamista sekä vapaa-ajan asunnon muuttamista vakituiseksi asunnoksi. Kaikkia näitä toimia tarvitaan, jotta voimme lisätä nykyisten kaupunkilaisten pitovoimaa kaupunkiin ja vastaavasti kasvattaa Kouvolan vetovoimaa.

Kouvolan nähtävillä olevaa rakennusjärjestysluonnosta lukiessa käy selväksi, että vielä puuttuu rohkeus yksinkertaistaa asioita. Meillä ei ole yksinkertaisesti varaa tehdä omasta rakennusjärjestyksestämme tiukempaa kuin muilla kunnilla on. Otetaan muutama esimerkki. ”Rakentaminen ranta-alueilla” -pykälät mahtuvat lähes kaikissa kunnissa yhdelle sivulle. Kouvolassa tähän kohtaa saadaan lyötyä erinäisiä pykäliä kolmen sivun verran.

”Rakentaminen ranta-alueilla” -pykälät mahtuvat lähes kaikissa kunnissa yhdelle sivulle. Kouvolassa tähän kohtaa saadaan lyötyä erinäisiä pykäliä kolmen sivun verran.

Kouvolan luonnokseen on kirjattu tarkkaan muun muassa näin: ”Alle kahden (2) hehtaarin suuruiset lammen rannat tulee jättää rakentamatta.” Monessa kunnassa tällaiset yksittäiset pykälät on jätetty poissa.

Yksi mielenkiintoinen esimerkki löytyy rantaviivan määrittelystä. Kouvolassa on ajateltu: ”Vesistön rannalla olevan uuden rakennuspaikan rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 50 metriä.”

Rakennusjärjestyksen pilottikunnassa Oulussa tämä säädettiin 30 metriin. Naapurikunnassa Iitissä tämä on 40 metriä.

Kouvolan valtuusto on jo kertaalleen yksimielisesti lähettänyt rakennusjärjestyksen ympäristöministeriön rakentamisen sujuvoittamisen pilottiohjelmaan. Juuri selvempää poliittista viestiä ei voi antaa.

Nähtävillä oleva rakennusjärjestysluonnos on hyvä alku. Vielä on kuitenkin tekemistä, jotta varsinainen asiakirja tulee olemaan inhimillisempi ja kilpailukykyisempi. Rantojen yleiskaavojen päivitykset tulee käynnistää heti. Ydin on pysyvien asumispaikkojen lisääminen.

Lähtökohtana on, että jokaiselle vapaa-ajan asutukselle tulee sallia muutos vakituiselle asumiselle. Haja-asutusalueelle kuuluvien ranta-alueiden käyttötarkoitusmuutoksissa, poikkeuslupaehtoja tulee helpottaa nykyehdotuksesta. Lisäksi poikkeusmenettelyn ulkopuolisia ja ehdotettuja ranta-alueita tulee laajentaa.

Kuntalaisilta tulee palautetta paljon tonttitarjonnasta. Tontteja on kyllä tarjolla, mutta alueet ja tontit eivät kiinnosta, vaan halutaan tontteja, jotka ovat vähän isompia ja paremmilla paikoilla.

Palautetta tulee myös rakennuslupaprosessista. Lupaprosessit pitää saada sujuvaksi. Sähköinen lupakäsittely pitää ajantasaistaa niin, että päästää kokonaan paperittomaan lupakäsittelyyn.

Muutokset ja edessä olevat tehtävät eivät ole taloudellinen rasite Kouvolalle, vaan enemmänkin tahdon asia. Kouvolalla on kaikki mahdollisuudet muuttaa imagoaan rakentaja- ja asukasystävälliseksi kaupungiksi.

Vain uudistamalla voimme olla edelläkävijöitä kodinrakentajille ja myös tuleville kouvolalaisille. Tehdään Kouvolasta Suomen rakentajaystävällisin kaupunki.

Kouvolan kaupunginhallituksen 2. varapj. Jenny Hasu (kesk.)
Kouvolan Kylien neuvottelukunnan pj. Kalle Ylimäki (kesk.)