Lukijalta: Sata kansanedustajaa riittäisi

Kansanedustajajärjestelmämme kaipaa korjaamista. Suomi ei tarvitse enää 200 kansanedustajaa, vaan meille riittäisi aivan hyvin 100 kansanedustajaa. Suomi on EU:n jäsenmaa ja meidän on noudatettava niitä päätöksiä, joita EU:ssa tehdään.

Ja toisaalta ne, keskustelut ja päätökset, joita Suomen eduskunnassa ja hallituksessa tehdään, toteutetaan hyvin pienen päätöksentekojoukon kesken. Tavallinen kansanedustaja joutuu mukautumaan murisematta päätöksiin, joita tuo joukko on tehnyt.

Tämä on myös henkilökysymys. Onko valitulla kansaedustajalla taitoa tai kykyä viedä esimerkiksi alueensa asioita tuon pienen joukon päätettäväksi? Ainakin me täällä Kouvolassa

olemme joutuneet kokemaan, ettei meidän tarpeellisiakaan toivomuksia ole onnistuttu viemään todellisten päättäjien käsittelyyn. Ovatko edustajamme sitä edes yrittäneetkään?

Myös nykyisen laajan eduskuntamme yhteistyökyky eri puolueiden kesken näyttää olevan surkean huonoa. Uskon, että jos eduskuntamme koko nykyisestään voitaisiin pienentää 100 edustajaan, niin silloin äänestäjien olisi pakko valita tähän pienempään eduskuntaan pätevämpiä, osaavampia ja yhteistyökykyisempiä henkilöitä päättämään maamme ja maakuntiemme asioista. Samalla säästäisimme suuren määrän kustannuksista, joita nykyinen suuri eduskunta aiheuttaa.

Toinen asia on tasavallan presidentin valtaoikeudet. Ainakin osa Urho Kekkosen ajan valtaoikeuksista pitäisi palauttaa tasavallan presidentille. Kun eduskunnan toimikausi on neljä vuotta, ja tasavallan presidentin kuusi vuotta, niin riittävillä valtaoikeuksilla varustettu presidentti toisi jatkuvuutta poliittiseen toimintaa silloin, kun vanhan eduskunnan toimikausi päättyy ja ennen kuin uusi pääsee kunnolla työhönsä kiinni.

Tasavaltamme päämies joutuu runsaasti käymään neuvotteluja sellaisten muiden maiden johtomiesten kanssa, joiden valtaoikeudet ovat paremmat kuin meidän maamme päämiehellä.

Tärkeää olisi, että meidänkin päämies tuntisi itse olevansa tasavertainen neuvottelukumppaniensa kanssa.

Raimo Kinnunen, Kouvola

Luetuimmat