Lukijalta: Pitää selvittää puolueettomasti, miksi kansalaiset hakevat apua terveydenhuollon ulkopuolelta

Professori Juhani Knuutin haastattelussa (lehdessänne 2.9.) puhutaan uskomushoidoista ja niiden vaarallisuudesta silloin, kun vaikuttava lääketieteellinen hoito viivästyy tai sitä ei saa ollenkaan niiden vuoksi.

Jutusta ei käynyt selville, mistä hoidoista on kyse. Täydentävien hoitojen tyytyväisenä käyttäjänä haluan, että lääketieteen ulkopuolisista hoidoista kerrotaan asiallisesti ja pelottelematta. Tutkimusten mukaan näitä hoitoja käytetään pääasiassa tavallisen hoidon lisänä, ei vaihtoehtona. Professorin puhe hoidon viivästymisestä on pelottavaa ja hämmentävää. Meitä, jotka joskus käytämme muuta kuin lääketieteellistä hoitoa, on noin kolmasosaa suomalaisista. Tutkimusten mukaan suurin osa täydentävien hoitojen käyttäjistä saa apua todellisiin vaivoihinsa. Minäkin olen saanut yli 20 vuoden ajan. Ei kyse ole pelkästä professorin mainitsemasta rentoutuksesta.

Kissa pitää nostaa pöydälle eli selvittää puolueettomasti, miksi kansalaiset, erityisesti naiset ja hyvin koulutetut, hakevat apua terveydenhuollon ulkopuolelta!

Lääkärien pitää ryhtyä puolustamaan potilaitaan, jotka ovat saaneet apua täydentävistä hoidoista, jakaa tutkimustietoa niiden hyödyistä ja ryhtyä itsekin tarjoamaan muutakin kuin pillereitä.

6.8.2019 on käynnistetty kansalaisaloite, jotta eduskunta ryhtyisi selvittämään täydentävien hoitojen hyötyjä kansanterveydelle

Sisko Pyykkönen, Täydentävät hoidot kaikille –kansalaisaloitteen vastuuhenkilö, Kangasala