Lukijalta: Kouvolassa voitaisiin kokeilla pienreaktoria

Lehden pääkirjoituksessa 11.1. käsiteltiin nykyisiä ydinvoimahankkeita. Itse olen lähes varma, että ydinvoima on osa Suomen tulevaisuutta, mutta ei välttämättä aivan nykyisen kaltaisena. Ratkaisu alan ongelmiin ovat ehkä pienet SMR-luokan reaktoritekniikat. SMR-reaktorit ovat teknologia, joka on monessa suhteessa perinteisen ydinvoiman ja perinteisen uusiutuvan energian välimaastossa.

Perinteinen ydinvoima koostuu valtavista laitoksista, jotka tuottavat tasaisesti sähköä. Pienuutensa takia SMR-laitoksia voidaan rakentaa paremmin sähkön kysynnän mukaan ja pienemmällä taloudellisella riskillä. Alle 300 MW teho olisi myös tarpeeksi pieni, jotta lämpökuormia voisi käyttää asutuskeskusten lämmittämiseen.

Suomen ydinlainsäädäntöä tulee päivittää niin, että se selkeästi sallii SMR-hankkeet.

Suomen ydinlainsäädäntöä tulee päivittää niin, että se selkeästi sallii SMR-hankkeet. Nykyinen suojaetäisyys ja sen sisällä sallittu asukasmäärä kirjaimellisesti noudatettuna estävät pienydinvoimalat suurten taajamien läheisyydessä. Ilman tätä kaupalliset SMR-reaktorihankkeet ovat lähes mahdottomia lain epäselvyyksien ja poliittisista suhdanteista riippuvien tulkintojen ja keksittyjen ehtojen takia.

Koska Kouvola tavoittelee hiilineutraaliutta 2040 mennessä, kaupunki voisi lähteä lobbaamaan sitä, että järjestelmää kokeiltaisiin Suomessa edes yhdessä paikassa. Kouvolan kokeilun onnistuessa muiden fossiilisia polttoaineita käyttävien kuntien kannattaisi ottaa mallia. Maailmalla ensimmäiset kaupalliset sovellukset ovat jo tekemässä tuloaan.

Tämä vähentäisi paineita puun ja turpeen käyttöön, joiden asema energiantuotannossa on epävarma mikäli niiden todelliset päästövaikutukset huomioidaan. Into lisävesivoimaan hiipuisi kenties lopullisesti. Biodiversiteetti ja vaelluskalat huokaisisivat helpotuksesta.

Uusiutuvaa voidaan rakentaa nopeasti, mutta niiden ongelma on ennen muuta ennakoimattomuus. SMR-reaktorit soveltuvat pienuutensa takia myös säätöön, eli voivat paikata auringon ja tuulen vaihtelua. Vastakkainasettelua uusiutuvien ja ydinvoiman kanssa ei tarvita.

Antti Van Wonterghem, vihreiden ilmasto- ja energiapoliittisen työryhmän jäsen, Kouvola

Uusimmat uutiset