Lukijalta: Sosiaalipäivystyksen tilanne heikentymässä Kymsotessa

Olemme huolissamme Kouvolan sosiaali- ja kriisipäivystyksen toimintaan suunnitelluista muutoksista, toiminnan siirtyessä 1.1.2019 Kymsoten järjestettäväksi.

Sosiaali- ja kriisipäivystys on toiminut ympärivuorokautisesti Poksin päivystyksen yhteydessä vuodesta 2013. Vuorossa on kerralla 1–2 työntekijää ja käytössä on varallaolojärjestelmä akuuttitilanteita varten. Vuonna 2017 Kouvolan sosiaali- ja kriisipäivystyksessä hoidettiin 3 856 tehtävää. Yhteydenottajina ovat viranomaiset sekä asiakkaat itse.

Onnistunut työskentely sosiaali- ja kriisipäivystyksessä vaatii aikaa, rauhaa ja usein paikan päällä tehtävää arviointia.

Uudessa esityksessä sosiaali- ja kriisipäivystys toteutetaan niin, että kello 16:n jälkeen töissä on yksi sosiaalityöntekijä Kotkassa ja yksi ohjaaja Kouvolassa. Öisin työntekijöitä on vain yksi, Kotkassa. Varallaolojärjestelmää ei ole, eikä sosiaali- ja kriisipäivystyksen henkilöstöä lisätä. Samalla työskentelyalue ja väestöpohja tuplaantuvat.

Näkemyksemme mukaan esitys on tehty terveydenhuollon lähtökohdista käsin, ilman ymmärrystä sosiaali- ja kriisipäivystyksen merkityksestä kaupunkilaisille ja yhteistyökumppaneille. Sosiaalipäivystyksen työskentelyssä keskeistä on välttämättömien ja kiireellisten palveluiden järjestäminen. Esitetyssä mallissa mahdollisuudet tarjota välitöntä kriisiapua ja toteuttaa lain mukaisia virka-ajan ulkopuolisia sosiaalityön tehtäviä, heikentyvät oleellisesti.

Onnistunut työskentely sosiaali- ja kriisipäivystyksessä vaatii aikaa, rauhaa ja usein paikan päällä tehtävää arviointia. Kuka jatkossa ottaa vastuu lapsista, jotka yöllä todistavat päihtyneiden vanhempien välistä väkivaltatilannetta? Miten järjestetään välitön kriisiapu puolison kuoltua liikenneonnettomuudessa tai perheen nuoren tehtyä itsemurhan? Esitetyssä mallissa vastuu akuuttitilanteissa tehtävistä ratkaisuista jää väistämättä muille toimijoille, joilla ei välttämättä ole tilanteen vaatimaa aikaa, osaamista tai päätöksenteko-oikeutta. Ovatko poliisi ja ensihoito valmiita tähän muutokseen? Lasten hätä, heitteillä oleva vanhus tai kriisitilanne ei voi odottaa, että useilla tehtävillä kuormittunut työntekijä tulee paikalle pitkällä viiveellä ja yksin. STM:n kuntainfon (17.9.) mukaan sosiaalihuollossa tulee varautua siihen, että tehtävämäärät kasvavat. Nykyistenkään tehtävien hoitaminen ei annetun esityksen mukaisella mallilla ja resursseilla tule jatkossa toteutumaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Toivomme päättäjien kuulevan ennen päätöksentekoa kouvolalaisia sosiaali-ja kriisipäivystyksen osaajia, yhteistyötahoja ja asiakkaiden kokemuksia, ymmärryksen lisäämiseksi sosiaali- ja kriisipäivystyksen työstä, työkentästä ja työn merkityksestä.

Miia Uotila, Maija Leskinen, Susanna Mäkelä ja Taina Kouvo

Kirjoittajat ovat sosiaali- ja kriisipäivystyksen varallaolojärjestelmässä mukana olevia, virka-aikana Kouvolan lapsiperheiden sosiaalipalveluissa työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä.