Lukijalta: Työelämän tasa-arvoa edistetään samapalkkaisuusohjelman avulla

Ajatus tasa-arvosta on yhteiskunnan vankka perusta. Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa on paremmat edellytykset taloudelliseen kasvuun ja hyvinvoinnin lisääntymiseen. Suomi on kansainvälisesti vertaillen sukupuolten välisen tasa-arvon uranuurtaja. Suomalaiset naiset kouluttautuvat pitkälle, ovat kokopäivätöissä ja osallistuvat aktiivisesti niin yhteiskunnalliseen toimintaan kuin poliittiseen päätöksentekoonkin.

Eriarvoinen kohtelu vaikuttaa elämän laatuun pahimmillaan kohtalokkaasti. Sen sijaan tasa-arvoa vahvistavat muun muassa laadukas varhaiskasvatus ja perhevapaiden kehittäminen molempia sukupuolia hyödyttävällä tavalla. Maksuton ja kaikille avoin varhaiskasvatus tasoittaa lasten ja perheitten koulutuksellisia, taloudellisia sekä oppimisen ja hyvinvoinnin esteitä.

Työelämän tasa-arvoa edistetään samapalkkaisuusohjelman avulla, kieltämällä lailla nollatuntityösopimukset ilman minimituntimäärää ja suosimalla euromääräisiä korotuksia naisvaltaisilla aloilla. Edistystä tasa-arvoon saadaan myös lakkauttamalla työttömiä koskeva aktiivimallilaki sekä turvaamalla elinikäinen oppiminen ja koulutus.

Tasa-arvoinen työ ja perhe-elämä eivät siis ole vielä Suomessakaan valmiita. Tulevaisuudessa tarvitaan uudistuksia ja muutoksia, mutta niitä ei voi tehdä heikoimmassa asemassa olevien oikeuksia polkemalla.

Sari Melkko, puheenjohtaja, Virpi Torniainen, varapuheenjohtaja, Kaakkois-Suomen Demarinaiset