Lukijalta: Muutama lupaviranomainen on sekoittanut poliisiviranomaisen ja lupaviranomaisen tehtävät

Mikä on tai missä menee viranomaisvastuu? Viranhaltija ja viranomainen ovat tietääkseni eri asioita, esimerkiksi rakennustarkastaja on rakennuslupa-asioissa lupaviranomainen.

Ennen rakennustarkastajalta sai erittäin hyviä neuvoja rakentamisessa, mitä saa tehdä ja miten pitää rakentaa. Siitä huolimatta viime kädessä vastuu jäi kiinteistön omistajalle, vaikka rakennus olisi tehty rakennusmääräysten mukaan. 70-luvulla kaavamääräyksiin ajettiin tasakattorakentaminen, tosin yksittäistapauksissa saattoi rakennustarkastaja, joko hyväksyä harjakaton, tai määrätä tasakaton. Vastuu katon toimivuudesta kuitenkin jäi kiinteistön omistajalle.

Lumien työntäminen toisen tontille on tästä hyvä esimerkki.

Ensinäkin tasakatto oli erittäin kallis ratkaisu, ilman räystäitä se ei suojannut rakennusta riittävästi, vaan moni joutui muuttamaan tasakaton toimimattomuuden takia harjakattoon. Kustannukset eivät kuitenkaan jakaantuneet viranomaisen kanssa, vaan kiinteistön omistaja joutui muutostyöt kustantamaan ja maksamaan. Lisäksi muutostyössä tarvittavat lupa- ja tarkastusmaksut lankesivat maksettavaksi.

Näyttää siltä, että koska rakentaminen on vähentynyt suhteessa lupaviranomaisiin, niin muutama lupaviranomainen on sekoittanut poliisiviranomaisen ja lupaviranomaisen tehtävät. Rikoslain mukaan ei toisen omaisuutta, kuten maa-aluetta, saa luvatta ottaa käyttöön.

Lumien työntäminen toisen tontille on tästä hyvä esimerkki. Kouvolassa rakennuslupaviranomainen, jolle kuuluu lähinnä maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tehtävät, on ilmeisesti töiden vähyyden vuoksi ottanut myös poliisintehtäviä. Tosin poliisiviranomainen tutkii mahdollisen maa-alueen luvattoman käyttöönoton talviaikana, jos kysymys on lumesta – toisin kun rakennuslupaviranomainen, joka jalkauttaa itsensä asiaa pähkäilemään kesäaikana, silloin kun ilmat suosivat. Tästä seuraa se, että naapureiden välillä riita sen kun paisuu, koska ei ole täyttä varmuutta oliko siitä, lunta vai ei.

Onko viranomaisvastuulla myös naapureiden välisen riidan vahvistaminen, josta veronmaksajat maksavat palkan, vai olisiko tehtävänä sovun etsiminen?

Anssi Tähtinen, Kouvola

Luetuimmat

Uusimmat uutiset