Lukijalta: Vai vielä pormestarikin? Nykyiset Suomen pormestarit ovat kukin kytköksissä poliittiseen ryhmäänsä ja se tavoitteisiin

Onneksi Kouvola ei ole valmis pormestarimallin käyttöönottoon – vielä.

Mikä hinku muutenkin vaikeiden ongelmien kanssa painivalla kaupungillamme on lisätä hallinnollista byrokratiaa ja siirtää kuntalaisten valtaa puolueille ja poliitikoille?

Pormestarimalli on monin tavoin ongelmallinen, kirjoittaa hallintotieteiden tohtori ja kunnallispolitiikan dosentti Silvo Kaasalainen Helsingin Sanomissa 24.7.2020. Hän pitää mallia epäonnistuneena sen takia, että pormestari-instituutio poikii automaattisesti apulaispormestareiden rälssin poliittisina palkkiovirkoina. Tämän järjestelmän valuviat on nähtävissä erityisesti Helsingin kaupungin hallinnossa.

Pormestarimallin valinneissa kunnissa, Helsingissä, Tampereella, Tuusulassa ja Pirkkalassa, ykköspormestarille on annettu ylivalta jo laissa. Kuntalain pykälän 38 mukaan pormestari johtaa kunnan hallintoa kunnanhallituksen alaisena.

Silvo Kaasalaisen mukaan pormestarimallia on perusteltu sillä, että se lisää asukkaiden vaikutusvaltaa. Perustuslain pykälän 121 mukaan kunnassa on asukkaiden itsehallinto. Tämän katsotaan toteutuvan asukkaiden itse valitsemien valtuutettujen kautta.

Valtuustoryhmät valitsevat kuitenkin pormestarit keskuudestaan. Nykyiset pormestarit ovat kukin kytköksissä poliittiseen ryhmäänsä ja se tavoitteisiin. Näin tulisi käymään myös Kouvolassa, ja ristiriidat vain lisääntyisivät. Kunnan päätehtävä eli asukkaiden tarpeista lähtevä palvelutuotanto jäisi vallanjaon jalkoihin.

Jotta asukkaiden suora vaikutus toteutuisi myös pormestarin osalta, tulisi meillä Silvo Kaasalaisen mukaan olla käytössä Euroopassa yleinen malli, jossa myös pormestari valitaan asukasvaaleissa. Tällöin pormestari olisi sidoksissa suoraan kuntalaisiin ja heidän tarpeisiinsa.

Valtuutetut kuitenkin asettavat pormestariehdokkaat. Valittu pormestari olisi silloin sekä valtuuston että asukkaiden luottohenkilö.

Kun uutta kuntalakia säädettiin, mainittua asukkaiden vaikutusta pormestarin valintaan harkittiin, mutta ei otettu lakiin.

Silvo Kaasalainen luettelee eurooppalaisen mallin hyviä puolia.

Päätösvalta säilyisi edelleen valtuustolla, sillä pormestarivaali vastaisi presidentinvaalia, ja pormestari vastaa tekemisistään kaikille kuntalaisille. Tarvitaanko tällaista kansallista ”unilukkaria” myös kunnallisella tasolla?

Johtopäätöksenä Silvo Kaasalainen esittää, että jos todella halutaan varmistaa asukkaiden vaikutus kuntien päätöksentekoon ja myös taata palvelun tuloksellisuus, tulisi kuntalakia muuttaa siten, että pormestari valitaan asukasvaaleilla. Ennen tuota lakimuutosta Kouvolankaan tuskin kannattaa haikailla pormestaria.

Pentti Salin, Kouvola

Uusimmat uutiset

Kommentoidut