Lukijalta: Sähköautojen latauspistepakko nostaisi vuokria ja asumiskustannuksia, kirjoittaa Kouvolan Asuntojen Auvo Viiru

Vuokratalojen ja vuokralaisten kannalta on järkevää toteuttaa latauspisteitä kunkin talon ja sen asukkaiden tarpeiden mukaisesti, kirjoittaa Kouvolan Asuntojen toimitusjohtaja lukijakirjeessään.

Katja Juurikko

Sähköautojen yleistyessä latauspisteitä syntyy luonnolliseen tahtiin ja aitoon tarpeeseen, uskoo Kouvolan Asuntojen Auvo Viiru. Hänen mielestään kansallisesta lainsäädännöstä ei tule tehdä EU-säädöksiä kireämpää.
Sähköautojen yleistyessä latauspisteitä syntyy luonnolliseen tahtiin ja aitoon tarpeeseen, uskoo Kouvolan Asuntojen Auvo Viiru. Hänen mielestään kansallisesta lainsäädännöstä ei tule tehdä EU-säädöksiä kireämpää.

Liian tiukat velvoitteet sähköautojen latauspisteiden tekemiseen aiheuttavat tarpeettomia kustannuksia ja nostavat turhaan vuokria. Tästä johtuen Suomen tulee pitäytyä EU:n energiatehokkuusdirektiiviin mukaisissa vaatimuksissa sähköautojen latauspisteiden toteuttamisessa.

Vuokrataloille aiheutuvat kustannukset katetaan asukkaiden maksamilla vuokrilla, joita ei pidä perusteettomasti nostaa. Asumisen kustannukset ovat muutenkin jo nousseet kymmeniä prosentteja viimeisten vuosien aikana.

Hallituksen kaavailemat velvoitteet ovat useilta osin tiukempia kuin mitä EU edellyttää ja tulevat kansalaisille kalliimmiksi. Tehty latausvalmius voi pahimmillaan jäädä kokonaan käyttämättömäksi, ja tällöin turha kuluerä koituu kaikkien vuokralaisten maksettaviksi, myös kokonaan autottomien asukkaiden. Vuokratalojen ja vuokralaisten kannalta on järkevää toteuttaa latauspisteitä kunkin talon ja sen asukkaiden tarpeiden mukaisesti — ei valtion pakottamana kaavamaisena kaikkia koskevana ratkaisuna.

Tehty latausvalmius voi pahimmillaan jäädä kokonaan käyttämättömäksi, ja tällöin turha kuluerä koituu kaikkien vuokralaisten maksettaviksi, myös kokonaan autottomien asukkaiden.

Sähköautojen yleistyessä latauspisteitä syntyy luonnolliseen tahtiin ja aitoon tarpeeseen. Kovinkaan moni ei liene ensimmäisten joukossa hankkimassa sähköautoa, jotka ovat edelleen valitettavasti varsin hintavia.

On syytä huomioida sekin seikka, että muuttotappioalueilla on paljonkin tyhjiä asuntoja monissa vuokrataloissa, silti sähköautojen latauspisteet pitäisi rakentaa niihinkin taloihin. Investointia ei voi pitää mielekkäänä eikä perusteltuna näissä tapauksissa, vaikka valtio avustusrahaa tarjoaisikin.

Valtio aikoo lakiluonnoksen perusteella velvoittaa vuokratalon, jossa on yli neljä autopaikkaa, rakentamaan putkitukset latauspisteitä varten remonttia tehdessään, vaikka yhdelläkään asukkaista ei olisi sähköautoa. Lisäksi vuokratalot velvoitettaisiin mahdollistamaan viipymättä sähköautojen latauspisteen, kun joku asukas sitä haluaa. Esitykset eivät ole kovin järkeviä taloudellisesti asukkaille tai vuokratalolle.

EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaiset velvoitteet riittävät edistämään latauspisteiden yleistymistä Suomessa luontevaa tahtia, eikä meidän kansallisesta lainsäädännöstä tule tehdä direktiiviä kireämpää ja kalliimpaa.

Direktiivi velvoittaa taloyhtiöt varustamaan autopaikat latausvalmiuden mahdollistavalla putkituksella uusissa yli kymmenen autopaikan rakennuksissa sekä niissä vanhoissa rakennuksissa, joissa tehdään laaja korjaushanke rakennukseen kiinteästi kytkeytyvälle yli kymmenen autopaikan pysäköintialueelle. Pitäydytään siinä, mitä Suomi ajoi EU:ssa direktiiviä valmisteltaessa, eikä ajeta kansallisilla kiristyksillä asuintaloja, olivatpa ne asunto-osakeyhtiöitä tai vuokrataloja, taloudelliseen ahdinkoon.

Auvo Viiru, toimitusjohtaja, Kouvolan Asunnot oy