Lukijalta: Vihreitten nuorten puheenjohtaja vastaa Anssi Tähtiselle: Nuoria huolestuttaa työeläkemaksujen nousu ja eläkejärjestelmän kestävyys

Anssi Tähtinen kommentoi Vihreiden nuorten mielipiteitä liittyen eläkejärjestelmän kestävyyteen 1.9. Kouvolan Sanomien Lukijalta -palstalla.

Haluaisin korjata pari virheellistä väittämää lukijan kirjoituksesta. Ensinnäkin eläkejärjestelmämme toimii niin, että suurimman osan työeläkemaksuista maksaa kulloinkin työssäkäyvä väestö, ei niin, että eläkeläinen olisi töissä ollessaan jonnekin sukanvarteen eläkemaksuja maksanut ja niitä sitten eläkkeellä saisi itselleen nostaa. Esimerkiksi vuonna 2018 työeläkemenot olivat 27,8 miljardia, joista 19,1 miljardia tuli suorina tulonsiirtoina työväestöltä. Aiemmin rahastoihin maksettuja varoja oli työeläkemenoista alle kuudesosa, vain 4,4 miljardia.

On tärkeää, että työeläkejärjestelmämme takaa eläkkeet myös tuleville sukupolville.

Käytännössä eläkkeet ovatkin sosiaaliturvaa, jolla pyritään turvaamaan työelämän ulkopuolella oleville riittävä elintaso. Aivan, kuten kaikki muukin sosiaaliturva. Tässä ei mielestäni ole mitään pahaa, sillä olen vankkumaton hyvinvointivaltion kannattaja ja minusta on täysin oikein, että ne ketkä ovat töissä, rahoittavat niiden elämää, jotka eivät voi syystä tai toisesta olla työssä. On siis tunnustettava, ettei kukaan Suomessa ole itse maksanut omia eläkkeitään.

Mikä meitä nuoria huolestuttaa järjestelmän kestävyydessä? Vuoden 2018 aikana rahastot pienenivät 202 miljardista 196 miljardiin. 2016 työeläkemenot olivat 26 miljardia, eli menoissa on kasvua parin vuoden aikana lähes parin miljardin verran. Tämä kasvu ei ole yllätys: työeläkemaksuja on korotettu useaan otteeseen vuosien aikana. Kun 60- ja 70-luvuilla työeläkemaksu oli noin viisi prosenttia kun tällä hetkellä jo 25 prosenttia palkasta. Se on paljon ja vaikeuttaa esimerkiksi uusien työntekijöiden palkkaamista. Samalla se myös rapauttaa tuloeroja tasaavaa progressiivista verotusta: kun tasaveroluonteista työeläkemaksua korotetaan, luo se painetta laskea työllistämisen muita kustannuksia, kuten progressiivista ansiotuloverotusta. Tällainen kehitys johtaisi suurempien tuloerojen yhteiskuntaan. On siis keksittävä muita keinoja tehdä työeläkejärjestelmästä kestävä. Jos maksuja ei voida korottaa lisää, ei vaihtoehdoksi jää kuin laskea kustannuksia. Tämä ei tarkoita pienistä eläkkeistä leikkaamista.

On tärkeää, että työeläkejärjestelmämme takaa eläkkeet myös tuleville sukupolville. Samalla on pidettävä huolta, että kaikkien pienituloisten elämä voidaan taata inhimillisesti hyvinvointivaltiossa. Kaikista pienituloisimpien eläkeläisten asemaa parannetaan parhaiten nostamalla takuueläkettä ja parantamalla lääkekorvauksia sekä asumistukea.

Sameli Sivonen, Vihreiden nuorten puheenjohtaja

Luetuimmat