Lukijalta: Kaksi kysymystä Tuukka Forsellille Kouvolan RR-terminaalista – Kaikki Kouvolan ratapihan rahdit eivät kulje konteissa

Virkavastuullinen apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell kumppaneineen arvioi Kouvolan Sanomissa 23.12.2019, että rakennettavan RR-terminaalin volyymiarviot ovat realistisia. Kirjoituksen lopussa mainittiin terminaalin konttivolyymin ennusteeksi 50 000 TEU-yksikköä vuonna 2023.

Kouvolan ratapihan läpi kulkee kyllä mittavia Venäjän rahtivolyymeja vuosittain. Näistä volyymeista suurin osa on öljyä, puuta ja kemikaaleja. Nämä tuoteryhmät eivät ole konteissa kuljetettavia.

Nyt on tullut esille aineistoa, että RR-terminaalin mitoituksen pohjana olevassa raportissa arviovolyymeihin on laskettu mukaan öljy-, kivihiili- ja kemikaalivolyymit. Nuo RR-toimintaan sopimattomat tuoteryhmät on muunnettu laskennallisiksi konttimääriksi. EU:n suuntaan rahoitushakemuksessa on viitattu tähän vuonna 2015 tehtyyn raporttiin. Hakemuksen on allekirjoittanut kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Vuoden 2015 jälkeen on myös avattu lukuisia reittejä Keski-Euroopan, Kiinan ja Venäjän välillä. Pietarissa on hiljattain otettu käyttöön jättimäinen RR-terminaali, jonne saapuu päivittäin useita junia. Pietarin terminaalista kulkee suora jatkoreitti meriteitse Keski-Eurooppaan.

Julkisuudessa on useasti esitetty, että Kouvolan RR-terminaalin konttivolyymit jatkokuljetettaisiin Kotkan-Haminan satamaan ja sieltä edelleen meriteitse Keski-Eurooppaan. Maalaisjärjellä ajatellen tämä Kouvolan reitti vaikuttaa kovin hitaalta ja kalliilta esimerkiksi Venäjän transitokonteille verrattuna suoralle laivaukselle Pietarin terminaalista Keski-Eurooppaan.

Näiden uusien tietojen valossa esittäisin apulaiskaupunginjohtajalle kaksi kysymystä:

1. Mistä eri kaupan muodoista (vienti, tuonti ja transito) ja mistä tuoteryhmistä koostuu mainittu 50 000 TEU-yksikön konttivolyymi RR-terminaalissa vuonna 2023?

2. Mihin tekijöihin perustuu RR-terminaalin kilpailukyky Venäjän transitokonteille kilpailussa Venäjän omien terminaalien kanssa?

Janne Sutela, Mäntsälä