Lukijalta: Monipaikkaisesta asumisesta Kouvolan käyntikortti muualle Suomeen

Suomalainen tapa tarkastella muutoksia lähtee liian usein uhista. Uhkien edessä syntyy helposti ajatus siitä, että mitään ei kannata tehdä juuri nyt. Myöhemminkin ehtii. Silloin muutoksista jää käteen vain ikävät puolet.

Osuuspankki julkaisi kaksi viikkoa sitten tutkimuksen, jossa suomalaisilta kysyttiin asumiseen liittyvistä toiveista. 32 % vastaajista kertoi haluavansa asuntoonsa lisää tilaa. Tärkeimmät asunnon valintakriteerit ovat koko, pohjaratkaisu, hyvät kulkuyhteydet ja piha.

Kaikkien ennakko-odotusten vastaisesti kiinteistökauppa on käynyt kesän aikana Suomessa hyvin. Tämä ei koske vain kesämökkejä. Suomalaiset varustautuvat työn muutokseen. Yhä useampi haluaa kodin, jossa on tilaa työhuoneelle.

Kouvolan vahvuuksille on kysyntää, jos osaamme olla esillä ja kaupungin toiminta kaikilla tasoilla tukee muutosta. Mikäli Kouvolaan kohdistuva kysyntä nousee, voi se johtaa myös kiinteistöjen arvon nousuun. Uusien asukkaiden tavoittelu on kaikin tavoin myös nykyisten kaupunkilaisten etu.

Näen omassa työssäni päivittäin, miten toiset kaupunkiseudut pyrkivät aktiivisesti profiloitumaan osaksi yhteiskunnan positiivisia muutoksia.

Lahti on uuden kaupunginjohtajansa Pekka Timosen myötä iskostanut Helsingin päättäjien mieleen viestin siitä, miten kaupunki yhdistää teollisuuden ja ympäristöystävällisyyden taloudellisesti kannattavasti ja vahvistaa edelläkävijäasemaansa. Timonen on saanut kaikki alueen toimijat tekemään työtä oman hyvinvointinsa eteen yksituumaisina.

Monipaikkaisen asumisen tulisi olla se asia, joka tulee Kouvolasta mieleen pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa. Pääkaupunkiseudulla Kouvolan tulee olla parempi vaihtoehto ahtaalle asumiselle. Muualle Suomelle yhteistyökumppani monipaikkaisen asumisen ajajana. Haluan Kouvolan, johon muu Suomi tulee katsomaan mallia siitä, miten virkakoneisto on hoitanut tehtävänsä ripeästi positiivisen muutoksen aikaansaaden.

Hyvän osatekijät meillä jo ovat. Repovesi ja Kouvolan eri osien tarjoamat vaihtoehdot on saatava esille. Eri puolille rakennettu kyläkuituverkko on monelle kotona työskentelevälle yhtä tärkeä kuin sujuvat junayhteydet. Ennen uuden Kouvolan perustamista, monipaikkainen elämä oli jokapäiväistä arkea. Arkea asuttiin yhdessä kunnassa, töissä käytiin toisaalla ja harrastettiin kolmannessa.

Monipaikkaisuuden edestä puhuminen on Kouvolan tulevaisuustyötä, jota on tehtävä tänään ja huomenna aktiivisemmin kuin muut kaupunkiseudut. Vain siten voimme päästä ihmisten mieliin ja sydämiin vaihtoehtona.

Kouvolan lähes 8 000 vapaa-ajanasuntoa asukkaineen ovat paras mahdollinen markkinointikanava kaupungille, jos kaupunkiorganisaatio toimii aktiivisesti ja heitä kuunnellen. Rakennusjärjestyksen on oltava kehityksen moottori, ei jarru.

Tulen itse kutsumaan Kouvolaan ryhmän yhteiskunnallisia päättäjiä keskustelemaan monipaikkaisuuteen liittyvän lainsäädännön mahdollisuuksista osana maamme muutosta kohti kestävämpää ja turvallisempaa yhteiskuntaa. Tehdään kaikki päättäjät osamme, yhteistyössä ja toisiamme kunnioittavasti kohdellen. Monipaikkainen asuminen on Kouvolan asukkaiden, kesäasukkaiden, yritysten tai kiinteistöjemme arvon etu.

Jenny Hasu

Kaupunginhallituksen 2. vpj, kesk.