Lukijalta: Kouvolan kaupungin talouden tasapainottamisen maksajiksi joutuvat lapset, nuoret ja opiskelijat

Kouvolan kaupunki suunnittelee koko henkilöstönsä lomauttamista. Kouvolan kaupungin talouden tasapainottamisen maksajiksi joutuvat silloin lapset, nuoret ja opiskelijat, joihin lomautus iskee kaikkein pahiten. Kouvolalainen päättäjä aikoo leikata lasten ja nuorten lakisääteistä oikeutta kasvatukseen ja opetukseen, jotta aikuiset pääsevät lähipalveluna uimaan.

Varhaiskasvatuksessa lomautus voi aiheuttaa päiväkotien sulkemisia, koska lomautus ei oikeuta kuntaa rikkomaan suhdelukuja. Päiväkodinjohtajat eivät voi taata lapsille turvallista ympäristöä, kun henkilökuntaa ei ole riittävästi. Pystyykö kaupunki tarjoamaan 20 tunniksi viikossa ilmaisen varhaiskasvatuksen lapsille lomautusten aikana? Lasta ei voi lomauttaa.

Kouvolassa näyttää olevan perinteenä leikata lasten ja nuorten oikeutta opetukseen lomauttamalla.

Perusopetuksessa oppilaalla on oikeus jokaisena koulun työpäivänä opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen sekä turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön. Lomautuksen aikana opettaja huolehtii kahdesta ryhmästä, tällöin myöskään opettajan oma ryhmä ei saa kunnollista opetusta.

Lomautus altistaa kiusaamiselle, ilkivallalle ja vaaratilanteille, kun opettaja ei voi olla kahdessa luokassa yhtä aikaa. Vaaratilanteita voi syntyä esimerkiksi liikunta- ja käsityötunneilla. Tukea tarvitsevat oppilaat jäävät ilman tukea. Lomautuksen alle jäänyttä opetusta ei pidetä. Oppilailla on kuitenkin oikeus tukiopetukseen. Oppilasta ei voi lomauttaa.

Toisen asteen koulutuksen lomautukset vaikuttavat opiskelijoiden mahdollisuuteen siirtyä opinnoissaan eteenpäin, jos kursseja jää paljon itseopiskeltavaksi. Lomautuksella on mahdollisesti vaikutuksia ylioppilaskirjoituksien tuloksiin sekä ammattikoululaisen mahdollisuus päästä työssäoppimisjaksolle, jos teoriaopinnot ovat jääneet saamatta. Myös opiskelijalla on oikeus turvallisuuteen. Opiskelijaa ei voi lomauttaa.

Lomautus on valinta. Kouvolassa näyttää olevan perinteenä leikata lasten ja nuorten oikeutta opetukseen lomauttamalla. Edellinen lomautus oli kuusi vuotta sitten (2013). Tämän perinteen voi katkaista.

Päivi Harsia, puheenjohtaja, OAJ Kymenlaakso