Lukijalta: Uusi oppivelvollisuuslaki ei ratkaisisi koulutuksen ongelmia – "Lukemisen ja kirjoittamisen taso on saatava kohoamaan"

Suomessa halutaan torjua koulupudokkuutta ja nostaa väestön koulutustasoa uudella oppivelvollisuuslailla, jonka luonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Oppivelvollisuutta halutaan pidentää 18 ikävuoteen ja tehdä toisen asteen opinnoista ja ylioppilastutkinnosta maksuttomia.

Jokainen opinnoistaan pudonnut – siis vuosittain vajaa 5 000 nuorta – on liikaa. Mielestäni ongelmaa ei kuitenkaan ratkaista sillä, että tehdään toisen asteen opinnoista pakollisia. Erittäin monilla koulutuksen ulkopuolelle jääneellä on heikot perustaidot, esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidot, mikä hankaloittaa oppimista ja elämänhallintaa. Samalla kun koulupudokkaiden määrä kasvaa, kasvaa myös heikosti esimerkiksi Pisa-tutkimuksessa menestyneiden määrä.

Maksuttomuuteen siirtyminen ei myöskään olisi ongelmatonta, vaikka luvataankin, että koulutuksen järjestäjille korvattaisiin laskelmien mukaiset kulut. Lain esitysluonnoksessakin todetaan, että oppimateriaalin ja -välineiden maksuttomuus saattaisi johtaa opetusryhmien kasvuun ja opetuksen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen, jos kulut olisivat arvioituja suuremmat.

Kun kunnissa on nyt näinä aikoina erittäin tiukkaa, taloudellisuus lienee merkittävä meriitti myös oppimateriaalia valittaessa. Hyödynnetäänkö enää opettajien pedagogista silmää tarkoituksenmukaisimman ja laadukkaimman materiaalin valinnassa? Jaetaanko nyt niukkuutta kaikille, kun opintoja voitaisiin tukea taloudellisesti opiskelijoiden tilanteen mukaan?

Oppivelvollisuuden pidentämisen sijaan panostaisin laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen sekä oppimisen tukeen. Niistä on säästetty maassamme pitkään. Erityisesti perustaitojen, lukemisen ja kirjoittamisen, taso on saatava kohoamaan.

Tämä vaatii sitä, että neuvoloihin, päiväkoteihin ja kouluihin luodaan lukemista edistävät pysyvät rakenteet ja käytänteet, joihin annetaan kunnolliset resurssit.

Sari Hyytiäinen, Kouvola

Äidinkielen opettajain liiton puheenjohtaja