Lukijalta: Elimäkeä koskeva säästöesitys sisältää tarkoitushakuisesti harhaanjohtavia lukuja

Elimäen vanhemmat ja MLL epäilevät lukijakirjoituksessaan Kouvolan viranhaltijoiden esittämiä syntyvyyslukuja tarkoitushakuisiksi.

Katja Juurikko

8. lokakuuta pidetyssä asukasillassa esiteltiin Kouvolan säästösuunnitelmia. Elimäen seurakuntakeskukseen saapuneilla elimäkeläisillä oli vahvasti yhteneväinen näkemys siitä, että kirkonkylän seudun vetovoima on sidoksissa koulun säilymiseen.
8. lokakuuta pidetyssä asukasillassa esiteltiin Kouvolan säästösuunnitelmia. Elimäen seurakuntakeskukseen saapuneilla elimäkeläisillä oli vahvasti yhteneväinen näkemys siitä, että kirkonkylän seudun vetovoima on sidoksissa koulun säilymiseen.

Oli jopa pelottavaa olla mukana Elimäen asukasillassa. Ei vain siksi, että maaseudun elinkelpoisuutta ollaan ajamassa alas, vaan koska jo koko ehdotuksen perusta eli syntyvyysluvut on esitetty tarkoitushakuisesti tavalla, joka johtaa päättäjiä harhaan.

Esityksen mukaan Korialle syntyisi kyseisenä ajankohtana 30 lasta, kun taas Elimäen lapsimäärä näyttää vähäiseltä, koska alakoulun alueen 20 lasta on jaettu laajan kaupunginosamme eri haja-asutusalueille, joilla siis on eri postinumerot. Syntyvyyslukuihin on laskettava myös osa Korian postinumeron lapsista, kuten ne Teuroisten lapset, jotka käyvät koulua kirkonkylässä vanhempien omalla kustannuksella. Eli koulualueiden syntyvyysluvut ovatkin melko tasan.

Koulukyytibussien määristä ja niiden oletetuista säästöistä onkin jo julkisuudessa esitetty eriäviä laskelmia perustuen kuljetusyrittäjien tietoihin. Myös suuri osa korialaisista olisi jatkossakin kuljetusoppilaita. Korian kautta Elimäelle eri reittejä kulkevat kolme bussia ottavat kyytiinsä lapsia koko matkan varrelta, lisäksi koulukeskukselle tulee neljä bussillista Inkeroisten, Ruotsinkylän ja Lapinjärven suunnalta. Miten nämä kaikki saataisiin mahtumaan yhteen bussiin?

Kuljetustarve ei yläkoulun paikkaa muuttamalla vähene, vaan silloin kuljetaan molempiin suuntiin.

Kuljetustarve ei yläkoulun paikkaa muuttamalla vähene, vaan silloin kuljetaan molempiin suuntiin. Nyt näissä samoissa busseissa kulkee paitsi yläkoulun, myös lukion oppilaita sekä alakoululaisia, jolloin kyydit on optimoitu niin, että kaikki pääsevät joustavasti kouluun ja bussit ovat mahdollisimman täysiä, eikä turhia kuljetuksia synny.

Oppilaiden suusta on kuultu, että moni korialainen itse asiassa mieluummin kävelee bussipysäkille ja bussilla kouluun kuin ajaisi pidemmän matkan pyörällä. Lisäksi on muistettava samanarvoisuus koulumatkaan kuluvan ajan suhteen. Liikkuva Kouvola menettäisi ainakin osan liikkuvista nuorista yksinkertaisesti ajanpuutteen takia ja mahdollisesti minimisäästö näkyisi vuosien kuluttua maksimikuluina sote-laskuissa.

Yhtenäiskoulun rakentaminen Korialle olisi esityksen mukaan halvempaa, koska liikuntasalia ei tarvitse rakentaa. Paikallisten tietojen mukaan käyttöön aiottu monitoimitalo toimii jo täydellä kapasiteetilla ja myös sen rakennuksen korjausaika alkaa lähestyä.

Samoin lukioratkaisussa on kysyttävä, mihin kaikki oppilaat aiotaan mahduttaa. Ratkaisu ei Elimäen kohdalla toisi merkittävää säästöä, ja ainakin sen ajankohta on vahvasti liian aikainen tilanpuutteen vuoksi.

Ehdotuksessa halutaan siirtää myös kirkonkylän esikoululaiset päiväkodista alakouluun. Huolellinen selvitystyö olisi kertonut, että esikoululaiset ovat olleet poissa päiväkodin tiloista jo yhdeksän vuotta tilanpuutteen takia. Samasta syystä eskarit siirrettiin ensimmäisen vuoden jälkeen alakoulun tiloista vanhaan kunnantaloon, jossa muutaman vuoden ovat olleet myös viisivuotiaat. Tänä aikana alakoulun oppilasmäärä on lisääntynyt, joten tilaa ei ainakaan ole enempää.

Koulun tiloihin haluttaisiin siirtää myös Puljun nuoriso viettämään vapaa-aikaa. Tämä tuntuu jopa paikallisen nuorisotyön ajojahdilta. Nuoriso viihtyy Puljulla ja on ottanut sen omakseen. Koulu ei sellaisenaan edes sovi nuorison oleskelutilaksi vaikeasti järjestettävän valvonnan takia, vaan odotettavissa olisi muun muassa ilkivaltaa.

Ja kuten asukasillassa jo kysyttiin, kuka aikuisista haluaisi hengailla työpaikallaan vapaa-ajallaan. Juuri maalattu Pulju on osa paikallishistoriaa ja ikänsä puolesta suojelukohde, jossa nuorisotoiminnan lisäksi kokoontuu muitakin harrasteryhmiä.

Elimäen yhtenäiskoulu ei ole mikään pieni kyläkoulu, ne kaikki kymmenen meiltä on lakkautettu jo vuosia sitten, vaan Elimäen yhtenäiskoulu ja lukio on tiivis noin 550 oppilaan yhteisö, jonka eri osat täydentävät toisiaan ja jonne oppilaita tulee paljon laajemmalta alueelta kuin Elimäeltä, kuten Inkeroisten ja Lapinjärven alueilta. Yläkoulurakennuksessa toimii myös Elimäen palveluverkon keskuskeittiö, joka toimittaa ruokaa muun muassa hoivapuolelle. Miten ruokahuolto jatkossa järjestettäisiin?

Ja sitten ne suurperheet: viimeisen kymmenen vuoden aikana Elimäelle on muuttanut paljon vähintään kolmelapsisia perheitä, tänä syksynä muuttajien joukossa muun muassa Uudeltamaalta tullut kuusilapsinen perhe. Jos asia kiinnostaa, voimme esitellä perheitä ihan kädestä pitäen, tervetuloa!

Sonja Sihvola, Elimäen vanhemmat ry:n puheenjohtaja

Milla Mansnérus-Kukkonen, MLL Elimäen yhdistys ry:n puheenjohtaja