Lukijalta: Hallintosäännön uudistus olisi voinut odottaa

En voi kuin ihmetellä sitä tarmokkuutta, jota Kouvolasta tällä hetkellä löytyy vasta alle vuoden vanhan hallintosäännön uudistamiseksi. Mikä on perusteena nyt havaittavissa olevalle kiireelle sote- ja maakuntaratkaisujen odottaessa jo oven takana, kun tuleva organisaatiokaan tuskin on varmuudella kenenkään tiedossa?

Kari Taskinen otti ansiokkaasti kantaa (KS 24.1.) hallintosäännön oleellisempaan merkitykseen siinä, kuinka monissa luottamustehtävissä kaupungin johtavat poliitikot voivat toimia ilman, että kouvolalaisten etu kärsii. Merkittävää olisikin pohtia, voiko yhtä aikaa kumartaa esimerkiksi Kouvolan asukkaiden ja tulevan maakunnan suuntiin, joiden etu ei välttämättä ole yhteinen.

Julkisuudessa suurimmaksi väännöksi on yllättäen nostettu omien palkkioiden korottaminen, joka toki on moraalisesti täysin käsittämätön ehdotus, kun esimerkiksi kiky-sopimuksen seurauksena työntekijöiden lomarahoja on juuri leikattu.

Täytyy silti muistaa, että kyseessä on kokonaisuuden kannalta pieni menoerä ja kaikki sen käsittelyyn uhrattu aika on pois oikeiden ongelmien ratkaisemisesta, kuten terveydenhoidon nykytilanteesta Kouvolassa. Väkisin tuleekin mieleen ajatus, että tällä pyritään vain ohjaamaan huomio pois vaikeammista asioista.

Olen kuitenkin täysin samaa mieltä kaupunginjohtajan Kouvolan Sanomissa 21.1. esittämän näkemyksen kanssa siitä, että luottamushenkilöiden palkkiot eivät ole Kouvolassa asiallisella tasolla muihin vastaavan kokoisiin kaupunkeihin verrattuna. Jos arvon valtuutetuilta löytyisi yhtään pelisilmää, päätettäisiin palkkioiden korotusten astuvan voimaan vasta seuraavalle valtuustolle vuonna 2021. Tällöin kaupungin tehtävät ja vastuut sekä niiden seurauksena toivottavasti myös luottamustehtävät ovat vähentyneet oleellisesti, jolloin kokonaiskustannukset eivät tältä osin kasvaisi. Lopputuloksena olisi siis se, että luottamuselinten toimintakyky paranisi kun poliitikkoja olisi vähemmän ja sitoutumisesta nimenomaan oman kaupungin asioiden hoitamiseen maksettaisiin heille enemmän, mutta ennen kaikkea nykyiset valtuutetut pääsisivät keskittymään juuri nyt merkittävämpiin asioihin.

Jaakko Forsell, Kuusankosken kokoomus ry, puheenjohtaja