Lukijalta: Lasten ja nuorten ääni kuuluviin harrastuskeskustelussa

Partiolaiset ovat seuranneet aktiivisesti harrastamisen Suomen mallin valmistelua, jonka tulisi olla valmis tämän viikon kehysriiheen mennessä. Nyt kun harrastustoiminta on siirtynyt etäjärjestelmien äärelle, on harrastusten tarpeellisuus ja merkitys lasten ja nuorten arjessa entisestään korostunut. Mielestämme jokainen lapsi ja nuori ansaitsee itselleen myös jatkossa mieluisan harrastuksen ja ryhmän, johon kuulua.

Nykyisessä mallissa eri harrastusten järjestäjiä on paljon, mutta kukaan ei tunnu katsovan asiaa lapsen ja nuoren näkökulmasta. Olisikin upeaa, jos koulupäivien yhteydessä toteutettavassa harrastamisen mallissa saataisiin kuntiin harrastuskoordinaattoreita, joilla olisi kuva alueen harrastustarjonnan kokonaisuudesta sekä suora kontakti alueen lapsiin ja nuoriin.

On aivan ensiarvoisen tärkeää, että lapset ja nuoret otetaan mukaan tähän keskusteluun. Me tarvitsemme lisää aikuisia sanomaan nuorille ja erilaiselle nuorten toiminnalle “kyllä onnistuu” sen sijaan että toteamme “ei, liian hankalaa”.

Pidämme tärkeänä, että koordinaatiovastuu harrastamisesta on nimenomaan kunnalla. Maksuton ja matalan kynnyksen harrastustoiminta edellyttää myös kunnilta maksuttomia yhteiskäyttötiloja ja tukea harrastustoiminnan järjestämiseen.

Harrastukset ovat tehokas ja yhteiskunnan kannalta edullinen keino ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Kun harrastustoimintaa järjestävät vapaaehtoiset, se on yhteiskunnalle edullinen tapa saada matalan kynnyksen harrastustoimintaa, jossa harrastusmaksut ovat maltillisia.

Maria Ruohola, hallituksen puheenjohtaja

Mirva Matikka, hallituksen jäsen

Suomen Partiolaiset