Lukijalta: Perinteiset arvot perustuvat Raamattuun

Ritva Sorvali kysyy, mitä ovat perinteiset suomalaiset arvot (KS 6.7.2019). Vastaukseksi hän ehdottaa niin kutsuttua kultaista sääntöä: ”Minkä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te samoin heille”. Tämä kuuluu toki perinteisiin suomalaisiin ja kristillisiin arvoihin. Olemmehan me oppineet sen Jeesuksen opetuksista.

Meidän perinteiset arvomme ovat perustuneet Raamattuun. Sen ohjeet on ymmärretty elämän omaksi laiksi, siis yhtäpitäviksi ihmisen luonnollisen moraalitajun kanssa. Tänä keinotekoisena aikana tämä ihmiseen istutettu taju oikeasta ja väärästä on vakavasti hämärtynyt. Ihminen kuvittelee voivansa asettaa itselleen aivan uudet, omat pelisäännöt. Sitten ihmetellään miksi niin monet ihmiset voivat pahoin.

Perinteisen suomalaisen arvomaailman perustana on ollut Kymmenestä käskystä ensimmäinen, joka voidaan sanoa: ”Rakasta Jumalaa yli kaiken”. Tämä käsky on ohjannut suomalaisten elämää jo tuhannen vuoden ajan. On ymmärretty että kaikki hyvä tulee viime kädessä Jumalalta ja Häntä meidän on syytä pyytää avuksi kaikessa hädässämme. Näinhän tehtiin vaikkapa talvi- ja jatkosodan aikoina.

Suomalainen moraali on kummunnut Raamatusta ja varsinkin Kymmenestä käskystä: ”Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä”, ”Muista pyhittää lepopäivä”, ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi”, ”Älä tapa”, ”Älä tee huorin”, ”Älä varasta”, ”Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi”, ”Älä himoitse lähimmäisesi omaisuutta”.

Jokainen huomaa, että kaikki nämä käskyt on nyt kyseenalaistettu ja niitä rikotaan tietoisesti. Samalla niiden tilalle ollaan tuomassa arvoja, jotka eivät pysty antamaan kestävää ja elämää kantavaa perustaa ihmisille. Enää ei ajatella, että ”älä tapa” koskee myös syntymättömiä lapsia ja sairaita vanhuksia. Enää ei vanhempien kunnioittaminen ole kotien ja perheiden terveen elämän perustana. Enää ei toisten avioliittoa pidetä koskemattomana ja niin edelleen.

Nykyajan korkeimmat arvot tuntuvat olevan vapaus, suvaitsevuus ja tasa-arvo. Ne kuulostavat kauniilta, mutta niitä on käytetty nimenomaan keinona luopua perinteisistä suomalaista ja kristillisistä arvoista. Ne on nähty vapautena tehdä mitä lystää, kaiken moraalittomuudenkin suvaitsemisena ja kaiken luonnollisen järjestyksen hylkäämisenä.

Ei ihme, että niin moni on hukassa omassa elämässään.

Petri Hiltunen, pastori, Kouvola