Lukijalta: Moniäänistä kansalaiskeskustelua ei saa hiljentää – "Vihapuhe-termin käyttö poliittisena lyömäaseena on kiihtynyt"

Laaja sananvapaus on yksi Suomen yhteiskunnallisen vapauden ja tasa-arvon kivijaloista.

Ilmaisunvapauden kaventamiseen on aina suhtauduttava erityisellä varovaisuudella. Rajaukset olisi tehtävä selkeästi vain sellaiseen viestintään, jolla uhataan ihmisyksilön tai ihmisryhmän henkeä, terveyttä tai vapautta tai panetellaan tavalla, joka täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkit.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on omalta osaltaan vahvistanut, ettei sananvapaus koske vain myönteisiä tietoja ja asioita, vaan myös sellaisia, jotka loukkaavat, häiritsevät ja järkyttävät.

Suomessa on viime vuosina huolestuttavasti alettu ottaa irtiottoja klassisesta länsimaisesta sananvapauskäsitteestä puhumalla sananvapauden arvon korostamisen sijasta ”sananvastuusta” ja soveltamalla oikeuslaitoksessa hyvin tulkinnanvaraisia kansanryhmää vastaan kiihottamista koskevia ja uskonrauhanrikkomispykäliä. Suomalainen kantaväestö ja maamme valtauskonto kristinusko tosin eivät ole oikeuskäytännössä saaneet samanlaista lainsuojaa kuin eräät vähemmistöuskonnot ja -kansallisuudet.

Vihapuhe-termin käyttö poliittisena lyömäaseena on kiihtynyt ennennäkemättömiin mittasuhteisiin Suomessa ja monissa muissa maissa. Erityisesti kriittistä maahanmuutto- ja EU-poliittista keskustelua on pyritty muiden puolueiden ja median toimesta rajoittamaan ja vaientamaan heittämällä ilmaan vihapuhe- ja maalittamissyytöksiä.

Suomessa jopa käynnistettiin opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla vihapuheen vastainen kampanja, jonka tarkoituksena ei ollut vain torjua ”laitonta vihapuhetta”, vaan myös paheksua ”laillista vihapuhetta” sen epäeettisyyden takia. Sisäministeriön alle muodostettiin jopa erillinen vihapuhetyöryhmä, jonka tuottama raportti esitti lukuisia keinoja internetin sananvapauden rajoittamiseksi. Sananvapautta oikeasti suitsivia ja näistä parodiaa tekeviä sosiaalisen median hahmoja on vaikeaa erottaa toisistaan.

Suomalaisen kansanvallan elinvoimaisuuden kannalta on uhkaavaa, jos valtiovalta alkaa arvottaa asiapohjaan perustuvia poliittisia mielipiteitä niiden hyväksyttävyyden näkökulmasta. Meidän ei tule hyväksyä suomettumisen ajan kaltaisen mielipidesensuurin paluuta, jossa vihapuhekortilla hiljennetään moniääninen kansalaiskeskustelu. Tulemme puolustamaan vahvasti loukkaamatonta oikeutta sananvapauteen. Kehittynyt demokraattinen maa kestää erimielisyyden ja kovat mielipiteet. On järjetöntä syyttää niitä, jotka ottavat ongelmia esiin.

Kehittynyt demokraattinen maa kestää erimielisyyden ja kovat mielipiteet.

Sosiaalinen media on edistänyt Suomessakin sellaista mielipidevaikuttamista, joka ei ole päässyt esille perinteisessä mediassa. Erityisesti vallitsevaa järjestelmää kritisoivat, konservatiiviset toimijat ovat pystyneet eri somealustojen kautta viestimään suoraan kohderyhmilleen ilman valtavirtamedioiden suodatusta, mikä on ollut valtava voitto Suomen demokratialle ja kansalaiskeskustelulle.

Vapaa keskustelu sosiaalisessa mediassa on valtaapitävissä ja perinteisessä mediassa ympäri länsimaailman koettu uhkana, koska sen väitetään mahdollistavan vihapuheen leviämisen ja Venäjän ”informaatiovaikuttamisen”. ”Populistien” ja ”äärioikeiston” väitetään rikkovan yhdessä sovittuja sääntöjä vaalien alla viestiessään aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

EU:ssa on vuonna 2019 hyväksytty uusi tekijänoikeusdirektiivi, tulee rajoittamaan keskustelua sosiaalisissa medioissa. Direktiivi käytännössä pakottaa sosiaalisen median yhtiöt asettamaan palveluihinsa automaattiset filtterit, joiden tarkoituksena on estää tekijänoikeuksia loukkaavien sisältöjen julkaisu.

Tällaiset filtterit pahimmassa tapauksessa johtavat ajan myötä etenkin meemien katoamiseen, koska some-palveluiden tarjoajat eivät todennäköisesti halua ottaa riskiä tekijänoikeuksien rikkomisesta. Ne mieluummin suodattavat automaattisesti tekijänoikeuksien kannalta vähänkin epäselvän materiaalin. Sosiaalisen median meemit ovat toimineet tehokkaana politiikan teon välineenä, minkä vuoksi valtapuolueet ja media tervehtisivät ilolla, mikäli meemien levittäminen somessa vaikeutuisi. Perussuomalaiset ei hyväksy sosiaalisen median sananvapauden rajoittamista näennäisten syiden varjolla, vaan tähdentää valtaa pitävien, viranomaisten ja muiden vaikuttavien tahojen ankarankin arvostelun sallimista somealustoilla.

Suomen yhteiskunnallispoliittiset ongelmat eivät johdu liian vapaasta puheesta, vaan harjoitetun politiikan virheistä, joita kansalaiset perustellusti arvostelevat. Perusteeton sananvapauden rajoittaminen sosiaalisissa medioissa ei tule vähentämään pinnan alla olevia yhteiskunnallisia jännitteitä, vaan ne löytävät ennemmin tai myöhemmin toisen purkautumiskanavan, jos kansalaiset eivät epäkohdista pääse mielipidettään vapaasti ilmaisemaan.

Leo Lindström, piirisihteeri

Perussuomalaisten Kymen piiri

Uusimmat uutiset