Lukijalta: Kouvolasta hiilineutraali 2035 – "Kouvola ei saa olla ilmastopolitiikassa se, joka toimii vasta kun on pakko"

Kaupunginvaltuuston viime kokouksessa jätin aloitteen, jossa Kouvolan kaupunkistrategian tavoitetta olla hiilineutraali esitetään aikaistettavaksi viidellä vuodella vuodesta 2040 vuoteen 2035. Vaikka muutosehdotus on nopeasti ajateltuna tekninen, on se tässä ajassa sekä symbolisesti että kaupungin ilmastopolitiikan näkökulmasta merkityksellinen.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen tavoite Suomen hiilineutraaliudesta on asetettu vuoteen 2035. Vuosaaressa 2.–.3.2. pidetyssä hallituspuolueiden välisessä ilmastokokouksesta asetettiin sektorikohtaiset päästövähennystavoitteet. Päästöjen vähentämisen kannalta merkityksellistä on kuntien toiminta ja toiminnan synnyttämät hiilidioksidipäästöt.

Kouvola on strategiassaan asettanut tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Onkin vähintään erikoista, jos enemmistöhallituksen asettama tavoite on kaupungin tavoitetta kunnianhimoisempi. Haluan, että Kouvola ei ole ilmastopolitiikassa se, joka toimii vasta kun on pakko. Haluan, että Kouvola on ilmastosektorilla aktiivinen ja luova toimia etsiessään uusia keinoja ja ratkaisuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Kuten monessa muussakin asiassa, etujoukoissa seisominen kannattaa. Innovatiivisilla ratkaisuilla päästöjen alentamiseksi on mahdollista synnyttää uudenlaista työtä sekä taloudellista hyötyä. Kouvolan kannattaa tavoitella kiertotalouden ja ympäristöteknologian yrityksiä ja työpaikkoja Kouvolaan tekemällä viisaita valintoja elinkeinopolitiikassaan. Kouvola jos jokin tarvitsee uusia avauksia taloudellisen tilanteen kohentamiseksi.

Kaupunkistrategialla on toimintaa ohjaava merkitys. Mikäli kaupungin strategiatavoite on eri kuin valtion, ohjaa strategia väistämättä alimitoitettuihin ratkaisuihin. Tässä tärkeässä asiassa tarvitsemme ”saman maalin”, sekä relevantit keinot tavoitteen toteutumiseksi.

Uusien ratkaisujen etsimiseksi Kouvolan on mahdollista saada rahallista tukea esimerkiksi hallituksen päättämästä ilmastorahastosta. Se kuitenkin edellyttää vahvaa tahdonilmausta päästöjen vähentämiseksi. Tavoitteen asettaminen vuoteen 2035 on juuri tällainen vahva tahdonilmaus.

Ja toisin kuin eduskunnassa, jossa hallitus ja oppositio vääntävät ilmastopolitiikan suunnasta sekä keinoista, ei meillä Kouvolassa ole tätä painolastia harteillamme. Voimme etsiä keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi yhdessä. Jokainen puolue, yritys, järjestö ja jokainen kuntalainen on mahdollista ottaa mukaan. Isot uudistukset tulee tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti ja ihmisiä kuunnellen.

Juha Huhtala, kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja (vihr.), Kouvola