Lukijalta: Kymsote vastaa "Kärsineelle": Lääkinnällisen kuntoutuksen toimintamalleja on uudistettu

Nimimerkki ”Kärsinyt” kirjoitti (KS 28.2.) kokemuksestaan kuntoutuksessa ja Kymsoten palveluissa. Olemme hyvin pahoillamme tilanteesta, jossa epäselvyydet muun muassa vastuissa ovat johtaneet turhaan odotukseen kuntoutuksen saamisessa.

Kymsoten lääkinnällisen kuntoutuksen harkinnanvaraiset maksusitoumuspäätökset myönnetään ”Kuntoutuspalvelujen järjestäminen HYKS-erva-alueella” -ohjeistuksen mukaisesti. Kymsotessa toimintaa on muutettu asiakaslähtöisemmäksi niin, että maksusitoumuksia voidaan myöntää tarpeen arvioineen lääkärin toimesta jo siellä, missä tarve todetaan. Toisena vaihtoehtona on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen tai yksityisen palveluntuottajan toimittama pyyntö kuntoutustyöryhmän käsittelyyn. Kuntoutustyöryhmässä lääkäri ja fysioterapian ammattilainen perehtyvät asiakkaan tilanteeseen ja pyydettyyn palveluun tai apuvälineeseen ja tekevät päätöksen maksusitoumuksen myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä.

Käsittelyajat ovat lyhentyneet huomattavasti kuukausien odotuksesta muutamiin viikkoihin.

Toimintaa ohjaa vankka kokemus terapiatyöstä sekä HYKS-erva-alueen ohjeistus. Joskus myönnetyt palvelut voivat olla muun muassa määrältään tai kestoltaan erilaisia kuin mitä pyyntö on ollut. Uudistuneen toimintamallin myötä pyyntöjen käsittelyajat ovat lyhentyneet huomattavasti kuukausien odotuksesta muutamiin viikkoihin.

Jos tilanne vaatii nopeaa reagointia ja maksusitoumuspyynnön käsittelyyn kuluu aikaa, apua saa Kymsoten omilta terapeuteilta, kuten kotikuntoutuksen fysioterapeuteilta. Näin kuntoutukseen ei tule kohtuutonta katkoa, vaan asiakkaat voivat turvallisesti ja oikeaoppisesti itsenäisesti kuntouttaa itseään kotona annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Epäselvissä tilanteissa tulee olla yhteydessä lääkinnällisen kuntoutuksen ammattilaisiin tai tahoon, joka pyynnön on lähettänyt.

Kymsote yhtenäistää lääkinnällisen kuntoutuksen yhteydenottokanavat kevään aikana ja toiminta tullaan keskittämään yhteen paikkaan, joka helpottaa asiakkaiden ja palveluntuottajien toimintaa. Tämänhetkiset yhteystiedot löytyvät mm. Kymsoten verkkosivuilta. Muutoksista tiedotetaan kuntalaisia eri foorumien kautta.

Kati Homanen, vastaanotto- ja kuntoutuspalvelujen palvelujohtaja, Kymsote

Luetuimmat