Lukijalta: Rautatieyliopisto sopisi Kouvolaan ja olisi luonteva yhteistyömuoto Lappeenrannan yliopiston kanssa

Kouvolan Sanomissa on käsitelty vanhojen junavaunujen ja veturin säilyttämistä Kouvolan ratapihalla että paikallisen ammattikorkeakoulun Xamkin ja Lappeenrannan yliopiston lisääntyvää yhteistyötä. Kouvola toivoo yliopistoyhteistyöstä enemmän paikallisia hyötyjä.

Kouvolassa toimii jo Kouvolan Rautatie- ja aikuiskoulutus oy eli Krao. Tämä oppilaitos järjestää kursseja muun muassa junien kulkemisen tekniseen varmistamiseen ja turvallisuuteen kuuluvissa asioissa. Kouvolassa on myös järjestetty lukuisia kansainvälisiä rautatieseminaareja, joihin on tullut osanottajia lukuisista maista, joissa toimii oma rautatieyliopisto.

Naapurikaupunkimme Lahti on ikään kuin salaa ujuttautunut yliopistokaupungiksi Lappeenrannan kautta

Esimerkiksi Venäjän rautatieyliopisto on sijoitettu naapurikaupunkiimme Pietariin. Onko Suomessa rautatieyliopistoa? Minun tietääkseni ei ole.

Mutta Kouvolassa on ymmärretty jo vuosikymmeniä sekin, että rautatie tarkoittaa paikkakunnalla paljon muutakin kuin junien kulkemista. Kouvolassa on järjestetty myös kulttuuripainotteisia rautatieseminaareja, joissa on käsitelty muun muassa asema-alueiden arkkitehtuuria, rautatieaiheisia elokuvia, musiikkia, kirjallisuutta, rautateiden alueelleen poikimia järjestöjä ja näiden toimintaa, rautatiehistoriaa sekä rautateiden kaikinpuolista vaikutusta paikkakunnan elämään. Näiden seminaarien ympärille on järjestetty myös muutama rautatieaiheinen kirjoituskilpailu ja julkaistu muutama kirja.

Niinpä tuli mieleeni, että voisiko rautatieaiheista koulutusta lisätä ja laajentaa joko edellä mainitun Kraon tai paikallisen ammattikorkean eli Xamkin koulutuksen lomaan? Ja olisiko tämä myös yksi yhteistyömuoto Lappeenrannan yliopiston suuntaan? Voisiko Kouvolaan tällä tavalla vähitellen kehkeytyä Suomen rautatieyliopisto? Ja voisiko edellä mainittuja junavaunuja jotenkin hyödyntää tässä koulutuksessa. Ainakin lehdessä olleen kuvan mukaan vaunuissa voi aistia historian siipien havinaa.

Naapurikaupunkimme Lahti on kummallisesti ja ikään kuin salaa ujuttautunut yliopistokaupungiksi Lappeenrannan kautta, puhutaan jo Lappeenrannan-Lahden yliopistosta. Kouvola on tehnyt yhteistyötä Lappeenrannan yliopiston kanssa luultavasti jopa pitempään kuin Lahti, miksi ei ole perustettu Lappeenrannan-Kouvolan yliopistoa? Mikä on Kouvolan mahdollisuus tässä tilanteessa, kun Lahti on ikään kuin kurvannut ohi?

Esitän että tutkitaan mahdollisuuksia laajentaa ja monipuolistaa rautatiealan koulutusta Kouvolassa ja pyritään vaikuttamaan siihen, että tästä muotoutuu uusi yksi luonteva yhteistyön muoto Lappeenrannan yliopiston kanssa.

Ritva Sorvali, Kouvola