Lukijalta: Aimo Ahti vastaa Hannu Hurrille ja Jouni Suniselle – "Kristinuskon keskeisimmät käskyt eivät ole ristiriidassa omien humanististen arvojeni kanssa"

Kiitos Hannu Hurrille ja Jouni Suniselle palautteesta, vaikka en voi ihan kaikilta osin laittaa eteen adjektiivia ”asiallinen”.

Se, että mainitsin antiikin Kreikan filosofit länsimaisen ihmiskuvan synnyn alkulähteeksi, johtuu siitä, että he elivät ja vaikuttivat 300–500 vuotta ennen Kristuksen ja kristinuskon syntymää. Olen hyvin tietoinen kristinuskon perustavanlaatuisesta merkityksestä länsimaiselle ihmiskuvalle ja yhteiskuntakehitykselle niin valoisampine kuin välillä vähemmän valoisine puolineen. Olen myös tietoinen Muhammedin opin puolustajien tekemistä ihmisarvon loukkauksista.

Minulle kristinuskon keskeisimmät käskyt ihmisen maanpäällliselle vaellukselle ovat: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi ja Tee lähimmäisellesi, mitä toivot itsellesi tehtävän.

En katso niiden olevan ristiriidassa omien humanististen arvojeni kanssa. Niihin kuuluvat muun muassa ihmisyys ja ihmisarvo, suvaitsevaisuus, viisaus, vapaus, vastuullisuus, tasa-arvo ja kriittinen ajattelu. En näe niiden olevan ristiriidassa myöskään Hannu Hurrin mainitsemien kahden henkisesti suuren naisen, äiti Teresan ja Helvi Hongan ajattelun ja toiminnan kanssa. Moraali ja arvot toteutuvat nimenomaan hyvien tekojen kautta.

Molemmat herrat ovat sydämistyneet siitä, että olen arvostellut sellaisia valtionpäämiehiä kuin Donald Trump, Joao Bolsonaro, Viktor Orban ja Vladimir Putin.

Molemmat herrat ovat sydämistyneet siitä, että olen arvostellut sellaisia valtionpäämiehiä kuin Donald Trump, Joao Bolsonaro, Viktor Orban ja Vladimir Putin.

Hannu Hurri toteaa, että ”monilla kivitetyillä presidenteillä on henkilökohtainen kristillinen vakaumus”. Tässä yhteydessä Hurri ja Suninen liittyvät sellaisiin suomalaisiin ääri/konservatiivikristittyihin ja uusoikeistolaisiin vaikuttajiin, jotka kritiikittömästi ovat ilmoittaneet kannattavansa edellä mainittuja johtajia.

Viktor Orban on toteuttanut kristillistä lähimmäisenrakkautta sortamalla vähemmistöjä ja toisinajattelijoita ja sulkenut hänelle kriittisiä yliopistoja ja mediataloja. Herrat voisivat kysyä brasilialaisilta alkuperäiskansojen edustajilta, miten Joao Bolsonaro on toteuttanut lähimmäisenrakkauttaan poltattamalla Amazonin viidakon sademetsiä, ajanut rikkaiden maanomistajien etuja ja julkisesti kertonut ihailevansa Brasilian sotilasdiktatuuria.

Donald Trump on toiminnallaan vienyt Yhdysvaltain presidentti-instituution moraalisesti niin alas, että sitä on vaikea kenenkään alittaa. Vladimir Putin on toiminnallaan osoittanut välittävänsä yhtä vähän kansainvälisistä sopimuksista kuin ihmisoikeuksista niin omassa maassaan kuin maan rajojen ulkopuolellakin. Kristillinen vakaumus ei juurikaan ole näkynyt herrojen teoissa ja puheissa. Yhteistä heille on ollut myös tieteellisen tiedon ja tutkimuksen halveksunta.

Suninen toteaa, että Orban on tullut valtaan kansan osoittaman tahdon kautta. Niin on tullutkin. Niin tulivat myös Hitler ja Mussolini tunnetuin seurauksin.

Populistit mielellään katsovat olevansa ainuita kansan edustajia pahaa eliittiä vastaan. Ollessaan vallassa he eivät katso olevansa eliittiä, ja jos joku on eri mieltä, hän löytää itsensä pian vankilasta. Keskeistä on se, miten kulloinenkin eliitti suhtautuu ihmisarvon kunnioittamiseen, kansalaisyhteiskuntaan, vähemmistöihin, poliittisiin vastustajiin, vapaaseen tiedonvälitykseen, tutkittuun tietoon ja kansainväliseen, tasavertaiseen yhteistyöhön. Näihin ja oman historian, kulttuurin ja instituutioiden arvostukseen perustuu myös terve kansallisuusaate.

Aimo Ahti, Kouvola