Lukijalta: Sippolakodista Kymsote on saanut organisaatioonsa suorastaan kultahipun — "Täytyy ihmetellä, että se on lakkautuslistalla"

Kymsote suunnitelee vanhuspalveluiden kehittämistä. Yhtenä uudistamiskohteena on Sippolakodin toiminnan lopettaminen. Sippolakoti on 24-paikkainen yksikkö Kouvolan Sippolassa. Kun ajattelee sitä rankkaa arvostelua, jota vanhustenhoidosta on esiin nostettu, täytyy ihmetellä, että se on lakkautuslistalla. Sippolakodista Kymsote on saanut organisaatioonsa suorastaan kultahipun.

Kymsoten perusteluissa syrjäinen sijainti olisi työntekijöiden ja sijaisten rekrytoinnin esteenä. Sippolakodilla ei ole ongelmia rekrytoinnissa. Alueella on tarjolla alan ammattilaisia. Sippolassa käydään töissä niin Anjalasta kuin Kuusankoskelta. Työpaikkahenki on hyvä, työpaikka on haluttu. Tämä heijastuu positiivisesti niin vanhuksille ja omaisille kuin itse hoitotyöhön. Ja mistä katsotaan Sippolan olevan syrjässä! Ei ainakaan sieltä katsottuna mistä vanhukset ja omaiset sinne tulevat.

Ja mistä katsotaan Sippolan olevan syrjässä! Ei ainakaan sieltä katsottuna mistä vanhukset ja omaiset sinne tulevat.

2010-luvulla Kouvolan kaupunki on myöntänyt viisi eri palkintoa Sippolakodin työyhteisölle: 2010 hyvinvointipalveluiden Askel-standardi, 2011 työsuojelun kunniamaininta, 2013 kaupungin työsuojelupalkinto, 2014 kaupungin vuoden työntekijä, 2014 Kouvolan strategiamottokilpailun kunniamaininta.

Eri yksikköjen keskuudessa kaupungin tekemien tyytyväisyyskyselyjen tuloksissa Sippolakoti on monesti ollut kärjessä. Ei siis ihme, ettei rekrytoinnissa ole ongelmia ja että siellä viihdytään.

Rakennus on kunnossa. Puutteet on halpaa korjata. Toiminnallisesti se on edelleen moderni. Arkkitehti Anssi Junkkari suunnitteli asuinhuoneet suojaisen sisäpihan ympärille niin, että vanhus pääsee sisätiloissa kulkiessaan aina eteenpäin — muistisairaskaan vanhus ei törmää seinään vaan pääsee aina eteenpäin. Ei ole pitkiä sairaalamaisia käytäviä. On lasiseinä sisäpihalle ja sinne pääsee ulkoilemaan esteettömästi vaikkapa sairaalasängyllä. Maisema järvinäkymineen on rauhoittava ja viihtyisä.

Kompleksissa on myös vanhusten päiväkeskus, jossa alueen vanhukset voivat käydä ruokailemassa, saunassa ja tapaamassa juttukavereita. Päiväkeskustoiminta jopa mahdollistaa vanhusten asumisen pitempään omassa kodissa. Nämä ja muut tukitoimet jouduttaisi hakemaan niin kaukaa, ettei periaate enää toimisi.

Tuulikki Räntilä, yli 30 vuotta vanhustyössä