Lukijalta: Kouvolan tilannetta ei voi verrata Savonlinnaan – Paula Werning vastaa Ville Kaunistolle

Luettuani edustaja Ville Kauniston (kok.) kirjoituksen (KS 11.2.2020) en voi olla vastaamatta. Eduskunnassa vihreiden edustajat jättivät opetusministerille kirjallisen kysymyksen Kouvolan hallituksen päätöksestä koskien koulupsykologin ja kuraattorin lomautuksia.

Kuten edustaja Kaunisto kirjoitti “hallituspaikka tuo vastuun”, näin se on. Tämä päätös ei ollut Suomen hallituksen, vaan Kouvolan kaupunginhallituksen, mutta valitettavasti et ollut 16.12.2019 kaupunginhallituksen kokouksessa läsnä hallituspaikan tuomaa vastuuta kantamassa.

Kirjoituksessa verrattiin Kouvolan tilannetta Savonlinnan tilanteeseen siten, että Suomen hallituksen tulisi myöntää Kouvolalle tukipaketti. Tilanne ei ole verrannollinen. Mikäli asiaan olisi perehdytty tarkemmin, olisi selvinnyt syy, miksi Savonlinnalle myönnettiin tukipaketti.

Savonlinnan kohdalla yksi iso syy oli yliopistokoulutuksen lopettaminen. Lopetettiin valtion toiminta. Siitä syystä valtion puolelta myönnettiin tukipaketti. Valtion harkinnanvaraista tukea myönnetään vuosittain. Vuonna 2020 jaossa on 10 miljoonaa euroa perustuen äkilliseen muutokseen. Tätä tukea myös Kouvola voi hakea.

Kirjoituksessa edustaja Kaunisto toi esille myös oppivelvollisuuden laajenemisen ja sen tuomat kustannukset. Kauniston mukaan hallitus on varannut uudistukseen 107 miljoonaa euroa, kun tarve Kuntaliiton arvion mukaan olisi 183 miljoonaa euroa.

Korjaan tämän virheellisen tiedon. Tähän uudistukseen hallitus on varannut 22 miljoonaa euroa vuonna 2021, 65 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja 107 miljoonaa euroa vuonna 2023. Minun matematiikallani tämä tekee 197 miljoonaa euroa eli 11 miljoonaa enemmän kuin Kuntaliitto arvioi.

Tämä uudistus on hyvin merkityksellinen ehkäisten nuorten syrjäytymistä ja auttaen nuoria paremmin opiskeluun ja työhön kiinni. Sen tekemättä jättäminen maksaisi paljon enemmän.

Hallitusohjelmassa on sitouduttu siihen, että kunnille osoitetaan uusiin tehtäviin sataprosenttinen rahoitus. Yksittäiset lomautus- tai palvelutasopäätökset – eli linjaukset siitä, miten säästötoimenpiteet kohdistetaan – tehdään kunnissa, ei hallituksessa.

Paula Werning, kansanedustaja (sd.), Kouvola