Lukijalta: Työllisyyden kuntakokeilu ei toisi sisällöllisesti mitään uutta toimintaamme, kirjoittavat Kymsoten työelämäpalvelujen Kouvolan toimipaikan työntekijät

Kaupunginhallitus päättää työllisyyden kuntakokeiluun lähtemisestä maanantaina 18.11. Kouvolan kaupungin työllisyyspäällikkö Kristiina Salo kertoo kuntakokeilun tavoitteista Kouvolan Sanomien jutussa 15.11. Ensimmäiseksi tavoitteeksi mainitaan vaikeasti työllistyvien ohjaus sairaalamaailman kiireellisyysluokituksen mukaisesti. Kymsoten Monialaisessa työelämäpalvelussa asiakaslähtöistä asiakasohjauksen mallia on kehitetty ja toteutettu tämän vuoden ajan hyvin tuloksin.

Toisena tavoitteena kuntakokeilussa on yhtenäisten toimintamallien luominen kolmannen sektorin kanssa. Tätä yhteistyötä on Monialaisessa työelämäpalvelussa rakennettu pitkään, ja toimintamallit ovat selkeytyneet kuntouttavan työtoiminnan kilpailutuksen myötä. Näiden monen kymmenen toimijan kanssa olemme rakentaneet vahvaa ja toimivaa yhteistyöverkostoa.

Kehittämistyötä on tehty paljon ja sitä vielä riittää, mutta siihen emme tarvitse kuntakokeilua.

Kolmantena tavoitteena on ns. miniduuni-malli. Samankaltaista mallia on toteutettu jo aiemmin yhteistyöverkostojen kanssa.

Neljäntenä tavoitteena kuntakokeilussa on edistää asiakkaiden työllistymistä erilaisten verkostojen kautta. Tällaista asiakasta eteenpäin vievää verkostoyhteistyötä on kehitetty jo vuosien ajan moniammatillisten verkostojen kanssa.

Vasta viidentenä tavoitteena mainitaan asiakkaiden kuntoutumisen ja hyvinvoinnin tukeminen. Meillä Monialaisessa työelämäpalvelussa koko toimintamalli on luotu asiakas keskiössä. Asiakkaiden erilaiset tuen ja ohjauksen tarpeet kartoitetaan moniammatillisesti ja jatkopolut suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja verkostojen kanssa.

Meillä on kehitetty erityisesti yhteistyötä terveydenhuollon kanssa, jotta voidaan vastata paremmin mm. työkyvyttömien asiakkaiden tarpeisiin. Tämän yhteistyön tuloksena saamme myös oman lääkäriresurssin käyttöön joulukuussa. Asiakas voidaan myös tarvittaessa ohjata laajempaan toimintakyvyn selvittelyyn.

Uudenlaista monialaista toimintamallia on kehitetty pitkin kuluvaa vuotta, mutta kesällä 2019 toimintamallia on päästy kunnolla toteuttamaan. Kehittämistyötä on tehty paljon ja sitä vielä riittää, mutta siihen emme tarvitse kuntakokeilua. Meillä on asiantunteva johto ja työntekijöinä ammattilaiset, jotka ovat luotsanneet monialaista toimintamallia siihen suuntaan, mikä on kuntakokeilunkin tavoite.

Kuntakokeilu ei toisi sisällöllisesti mitään uutta toimintaamme, päinvastoin. Aina kun jotain puretaan, organisaatiota muutetaan, johto vaihtuu tai toimintatavat muuttuvat, on vastassa hetkellinen toiminnan lamaannus ja toisaalta asiakkaiden hätä tulevasta.

Monialaisessa työelämäpalvelussa olemme jo päässeet tästä eteenpäin. Tilastojen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on laskenut vuoden 2019 tammikuun 12,8 prosentista elokuun 10,30 prosenttiin.

Myös tilastot kertovat, etteivät pitkäaikaistyöttömien tilanteet ole jumittuneet Kouvolassa paikoilleen: pitkäaikaistyöttömien määrä oli vuonna 2018 helmikuussa 1 568. Helmikuussa 2019 määrä oli 425 pitkäaikaistyötöntä vähemmän. Sen sijaan kuntakokeilun vaikuttavuudesta on hyvin ristiriitaista tietoa (Tampereen työllisyyden kuntakokeilu).

Tällä hetkellä kuntakokeilu ei tuo työllisyyden hoitoon mitään uutta, joten toivomme työrauhaa nykyisen Monialaisen työelämäpalvelun kehittämistyön eteenpäin viemiseksi. Toivomme, että te päättäjät perehdytte kuntakokeiluun, sen aiheuttamiin kustannuksiin ja tuloksiin laaja-alaisesti ja kriittisesti.

Monialainen työelämäpalvelu, Kouvolan toimipaikka
Niina Holm-Richardson, Noora Mustonen, Pirkko Ikävalko, Jani Hartonen, Jenni Antman, Birgitta Peri, Brita Niinisalo, Eija Havukainen, Aulikki Haikala, Satu Häkkinen, Jaana Haapala, Laura Juutilainen, Satu Kaleton, Katri Erävala, Anni Kurki, Antti Lepistö, Niina Talvinen, Nina Pallaskallio, Saara Kättö, Riitta Salonen, Päivi Sippu, Sari Suur-Hamari, Timo Harjula, Tuija Liimatainen, Jatta Tyllinen, Eeva Uusitalo, Mika Varvikko, Tanja Soikkeli

Luetuimmat

Uusimmat uutiset