Lukijalta: Valmistautuminen koronaepidemian huipun jälkeiseen aikaan on aloitettava heti

Suomessa viimein aloitetut rajoitustoimet koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ovat vasta ensimmäisiä askelia. Ihmisten liikkumista ja kokoontumista joudutaan vielä rajoittamaan enemmän, kuten monissa Euroopan maissa on jo tehty. Mitä pikemmin se tehdään, sitä lyhytaikaisempi rajoitustoimi mahdollisesti on ja lopputulos parempi.

Valmistautuminen epidemian huipun jälkeiseen aikaan on aloitettava nyt. Ennusteiden mukaan epidemian huippu saavutetaan touko–kesäkuun aikana. Meillä täytyy olla suunnitelma, miten toimimme, kun tartuntojen ja sairastuneiden määrä alkaa vähentyä mutta epidemia ei ole kuitenkaan vielä ohi.

Opetuksessa ollaan syksyllä suurien haasteiden edessä. Täysimääräiseen lähiopetukseen on tuskin mahdollisuutta ennen vuotta 2021. Tämä on erityisesti peruskouluissa täysin uusi tilanne. Koulutuksen järjestäjien tulisikin nyt panostaa siihen, että syksyllä kaikilla opiskelijoilla ja opettajilla on tarvittava välineistö ja riittävä osaaminen vaikuttavan etäopetuksen toteuttamiseen. Peruskouluissa tämä tarkoittaa käytännössä henkilökohtaisten tietokoneiden hankkimista niin opettajille kuin myös oppilaille. Tämä on välttämätöntä ajatellen myös aikaa koronaviruksen jälkeen.

Korkeampien koulutusasteiden osalta etäopetus on jo arkipäivää mutta epidemian myötä osuus jäänee pysyvästi korkeammalle tasolle. Etäopetuksen laatuun, esteettömyyteen ja saavutettavuuteen tuleekin tehdä panostuksia. Erityisesti myös tietoliikenneyhteyksien riittävästä kapasiteetista ja toimintavarmuudesta on huolehdittava.

Suurten yleisötapahtumien osalta tulee varautua siihen, ettei tilaisuuksia ole mahdollisuutta järjestää tänä vuonna. On hyvin mahdollista, että hiipuvan epidemian tilanteessa suuri tapahtuma luo liian suuren riskin, epidemian uudelleen kiihtymiselle tai toisen epidemia-aallon syntymiselle. Tämä tulisi ennakoida päätöksenteossa hyvissä ajoin, jotta tapahtumajärjestäjät voivat perua tapahtumia ja minimoida taloudelliset vahingot.

Ennakoidaan ja varaudutaan tulevaan paremmin kuin mitä pystyttiin tekemään itse epidemian alkamisen osalta.

Juha Attenberg

Kaupunginvaltuutettu (vihr.), Kotka, puheenjohtaja, Kaakkois-Suomen Vihreät

Kommentoidut