Lukijalta: Lomautuspäätös ajaa Kouvolan lukiolaiset eriarvoiseen asemaan muuhun Suomeen nähden

Kouvolan kaupunginhallitus hylkäsi kokouksessaan 20.1.2020 oikaisuvaatimukset yt-neuvotteluiden tuloksista, joiden nojalla Kouvolan opettajat lomautetaan kahdeksi viikoksi syksyllä 2020. Päätös tarkoittaa käytännössä myös alueen lukioiden sulkemista tuolta ajalta. Kaksi viikkoa ilman opetusta on todella pitkä aika, eikä päätöksessä ole mitään positiivista jo nyt uupumuksesta ja stressistä kärsiville opiskelijoille.

Vaikka kahden viikon lomautus kuulostaa mahdollisuudelta lisälomailuun, se ei ole sitä. Vaatimustaso ja kilpailu lukiossa on kasvanut, ja ylioppilaskirjoitusten painoarvon lisääntyessä paineet sisäistää kurssien sisältö kasvavat. Päätös ajaa Kouvolan lukiolaiset eriarvoiseen asemaan muuhun Suomeen nähden, mikä on omiaan lisäämään ongelmia hyvinvoinnin kanssa.

Kaupunginhallitus vakuuttaa, että päätös on lainmukainen, mutta harmaalla alueella liikutaan. Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta (Lukiolaki 2018/711 § 25).

Kaupunginhallitus vakuuttaa, että päätös on lainmukainen, mutta harmaalla alueella liikutaan.

Osa opetuksesta voidaan järjestää itsenäisenä, mikäli oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittaminen eivät vaarannu. Kaksi itsenäistä viikkoa kuitenkin vaikeuttavat opiskelua selvästi, mikä näkyy jaksamisessa ja heikentyneissä opintotuloksissa.

Lomautuksia ei ole käytetty säästökeinona muissa kunnissa, sillä kuten Kouvolassa vuonna 2013 huomattiin, niillä tavoitellut säästöt jäävät auttamatta pienemmäksi kuin on arvioitu. Koulutukseen kohdistuvat säästötoimet eivät ole tätä päivää. Rahaa säästetään leikkaamalla turhista menoista, ei sulkemalla koulujen ovia.

Eetu Knutars ja Aapo Nikula, Kaakkois-Suomen lukiolaisten edunvalvontavastaavat