Lukijalta: Sokrin yöpäivystys säilytettävä Kouvolassa - Aikuisväestön lautakunta vetoaa palvelun säilyttämisen puolesta

Kouvolan aikuisväestön lautakunta on huolestuneena seurannut tulevan Kymsote-kuntayhtymän sosiaali- ja kriisipäivystyksen (sokrin) valmistelua. Huoltamme herättää se, että suunnitelmissa Kouvolassa ei 1.1.2019 lähtien enää olisi öisin sosiaalihuollon ammattilaista paikan päällä terveydenhuollon päivystyksen yhteydessä. Miten tällöin mahdollistetaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen kotikäynnit iltaisin ja öisin kuntalaisten kiireellisen ja välttämättömän sosiaalisen avuntarpeen selvittämiseksi?

Kouvolassa sosiaali- ja kriisipäivystys hoitaa noin 4 000 asiakastilannetta vuodessa. Pelkästään syyskuussa sokrissa kävi 397 asiakasta. Valtakunnallisesti asiakasmääriin ennustetaan vielä kasvua. Sokrissa työskentelee ympäri vuorokauden seitsemän sosiaalihuollon ammattilaista. Heidän tukenaan on sosiaalihuollon ammattilaisista koottu varallaoloryhmä, jolloin paikalle saadaan lakisääteinen sosiaalityöntekijä mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Iltaisin ja öisin auttajien verkko on jo nyt ohut, eikä sitä ole varaa Kouvolassa enää ohentaa.

Pelkona on, että kouvolalaisten kynnys ottaa yhteyttä sosiaali- ja kriisipäivystykseen iltaisin, öisin ja viikonloppuisin nousee.

Ehdotetussa mallissa Kouvolan terveydenhuollon päivystyksessä ei jatkossa olisi sosiaalihuollon ammattilaista paikan päällä yöaikaan, jolloin kriisiavun saanti heikentyisi huolestuttavasti. Pelkona onkin, että kouvolalaisten kynnys ottaa yhteyttä sosiaali- ja kriisipäivystykseen iltaisin, öisin ja viikonloppuisin nousee, jos apu paikan päälle on aiempaa pienempi. On hyvä myös muistaa, että lyhyen aikaa Kouvolassa toiminut turvakotikin on nykyisin Kotkassa. Jos Kouvolassa ei ole ympärivuorokautista, läsnäolevaa sosiaalipäivystystä, riskinä on myös, että sosiaalista apua tarvitsevat asiakkaat vievät aikaa ensihoidon, terveydenhuollon ja poliisin ensisijaisilta tehtäviltä.

Aikuisväestön lautakunnan mielestä sosiaali- ja kriisipäivystyksen järjestämiseen tarvittavia resursseja on tarkasteltava Kymsote-kuntayhtymän valmisteluissa vielä uudelleen.

Yöajan auttajien verkossa tarvitaan Kouvolassa jatkossakin 24/7 läsnä oleva sosiaali- ja kriisipäivystys!

Aikuisväestön lautakunta: Sinikka Rouvari, puheejohtaja sekä Essi Vainio varapuheenjohtaja, Sari Melkko, Raija Sierman-Henttonen, Tomi Pahkala, Jutta Hartikainen, Jukka Silén, Petri Kuutti, Erkka Koskinen, Leo Lindström, Arto Sahamies, Sari Porvari ja Matti Norppa.