Lukijalta: Anssi Tähtinen Lindholmin muutosta – "Ei yksinomaan kokoomuksen valtuustoryhmän asia"

Kunnallisessa päätöksenteossa demokratia toteutuu, ainoastaan jos päätöksentekijät noudattavat päätöksiä tehdessään laillisuutta. Ensimmäisen kauden kokoomusvaltuutettu Matti Lindholm on lehtitietojen mukaan muuttamassa avopuolison kanssa pois Kouvolasta, jolloin hän menettää myös vaalikelpoisuutensa Kouvolassa, joka astuu heti voimaan paikkakunnan muuton tapahduttua. Paikkakunnanmuutosta huolimatta hän aikoo jatkaa Kouvolan kaupunginvaltuustossa.

Kotikunta määritellään kotikuntalaissa, jossa kerrotaan kotikunnan määräytyvän siihen kuntaan, missä perhe asuu. Asiasta on ainakin kaksi Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöstä, tapaukset Kari ja Koste.

Karin tapauksessa Kari asui avopuolisonsa kansa toisella paikkakunnalla kuin missä hän toimi kaupunginhallituksen puheenjohtajana, Kari erotettiin hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Kosteen tapauksessa vaimo ja lapset muuttivat kotikuntaansa, jolloin Koste menetti vaalikelpoisuutensa Kuusankoskella.

Kuntalain mukaan luottamushenkilön on ilmoitettava itse kotikuntansa muuttuvan, ja jollei hän itse tätä tee, on toimielimen ja sen puheenjohtajan asia otettava esille niin, että toimielin tekee päätöksen vaalikelpoisuuden menettämisestä ja uuden jäsenen valitsemisesta.

Tosin on mahdollista jatkaa ns. laittomassa tilassa, jolloin toimielimen tekemät päätökset eivät ole lainvastaisia, jollei siitä joku valita, eikä asiasta ole tehty päätöstä. Tätä konstia yritettiin aikanaan Kuusankoskella kaupunginjohdon avustuksella toteuttaa.

Näyttää Kouvolan kohdalla olevan sama pyrkimys. En usko, että asiaan uskalletaan puutua luottamushenkilöiden taholta, tai käy ”Tähtiset”. Kuusankoskella sosialidemokraattien valtuustoryhmä päätti erottaa allekirjoittaneen kaupunginhallituksesta syystä, että Koste menetti vaalikelpoisuutensa paikkakunnan muuton takia.

Kouvolan kokoomustaustaiselle kaupunginjohtajalle saattaa käydä niin sanotut ”Tähtiset”, jos hän esittää laillisuuden noudattamista kokoomuslaisen valtuutetun kohdalla. Onhan valtuuston kokoomuslainen puheenjohtaja ilmoittanut oman ja valtuustoryhmänsä kannan asiaan. Tosin kaupunginhallituksen tehtävänä on laillisuuden valvonta. En kuitenkaan usko sen puuttuvan näin pieniin yksityiskohtiin, joilla nähdäkseni on suuri periaatteellinen merkitys kunnallista demokratiaa ajatellen.

Anssi Tähtinen, Kuusankoski