Lukijalta: Nikkarin kentän suunnitelma Kuusankoskella on vastoin turvallisuuslainsäädäntöä

Kouvolan Sanomat kirjoitti (KS 19.12.2019) Kuusankosken Nikkarin kentän alueelle tulevasta hoivakodista. Palveluyhtiö Hoivatilojen hankekehityspäällikkö Olli Haapio kertoi, että yhtiö on tehnyt esisopimuksen Nikkarin kentän tontin omistajan UPM:n kanssa tontin ostamisesta.

Ihmettelen yhtiön suunnitelmaa. Tontti sijaitsee ainoastaan noin 300 metrin etäisyydellä Kuusankosken Kemira Chemicals Oy:n kloorioksidilaitoksesta, joka kuuluu EU Seveso II/III -direktiivin piiriin.

Seveso-direktiivin alaiset tuotantolaitokset ovat Turvatekniikan keskuksen (Tukes) valvonnassa. Direktiivin mukaan ”kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaisten tehtävänä on huolehtia siitä, ettei riskille alttiita toimintoja sijoiteta liian lähelle vaaraa aiheuttavia laitoksia ja varastoja. Riskialttiita toimintoja ovat esimerkiksi asuinalueet, vilkkaat liikenneväylät, yleisölle tarkoitetut kokoontumistilat ja -alueet, sairaalat, koulut, hoitolaitokset ja majoitusliikkeet”.

Määräys perustuu siihen, että näiden toimintojen evakuointi onnettomuustilanteessa ei tule onnistumaan tarpeeksi nopeasti. Vuoden 2018 direktiivissä kiristettiin edelleen maankäytön suunnittelun lainsäädäntöä.

Hoivayksikkö sijoittuisi varovyöhykkeelle, jossa on jo tällä hetkellä Kuusankosken terveyskeskus, kaksi Kymsoten kuntoutus- ja kotiutusyksikköä ja Aspa-säätiön asuntoyksikkö kehitysvammaisille. Aivan klooridioksiditehtaan läheisyydessä on myös Kymin Ruukki, jossa toimii yli 50 yritystä.

Suuronnettomuuden sattuessa kaupungin palo- ja pelastusviranomaisten on mahdotonta evakuoida ja toimittaa sairaalahoitoon näin monesta hoitolaitoksesta potilaita, jotka ehtivät saada hengitysteiden ärsytysoireita. Oireet voivat pahimmassa tapauksessa johtaa keuhkopöhöön, joka edellyttää välitöntä sairaalahoitoa. Hoitamatta se voi johtaa jopa kuolemaan.

Rakennuslupapäätös tehdään saamani tiedon mukaan virkamiespäätöksenä. Sitä ei voida kuitenkaan Seveso-direktiivin mukaan tehdä ilman Tukesin, pelastuslaitoksen ja ympäristöviranomaisten lausuntoja. EU-direktiivi on kansallisen lainsäädännön yläpuolella.

Kemianlaitosten onnettomuudet eivät ole harvinaisia. Vuoden sisällä on sattunut Porissa ja Barcelonan lähellä kemikaalionnettomuus ja Texasissa, USA:ssa kemikaalitehtaan räjähdys, jossa jouduttiin nopeasti evakuoimaan 50 000 asukasta.

Asiantuntijoiden mukaan Kouvolassa on useita turvallisia tonttivaihtoehtoja hoivakodille.

Ilona Nurmi-Lüthje, kansanterveystieteen dosentti, Kuusankoski