Lukijalta: Ylikuorma upottaa Kouvolan—Talouden huono tilanne johtuu yksinomaan sairaan suurista menoista

Olen seurannut vanhasta muistista Kouvolan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden keskustelua kaupungin taloudenhoidosta. On henkeä, ettei mistään saa nipistää mitään. On jopa heitä, jotka väittävät talouden olevan kohtuullisessa kunnossa.

Se, että Kouvolan talous on kuralla, johtuu yksinomaan sairaan suurista menoista. Moni voi olla kyllästynyt numeroihin, moni kumoaa tosiasiat parahtamalla, ettei usko niihin. Silti tuon esille numerosarjan, joka kertoo, mistä ahdinkomme johtuu.

Vuonna 2018 Kouvolan kaupungin asukaskohtainen toimintakate eli nettomeno oli 6 170, maan keskiarvo 5 299 ja verrokkikaupungiksi nostetun Joensuun 4 911 euroa. Sitten vielä väitetään, että Kouvolassa on jo leikattu äärimmilleen.

Kun luvut suhteuttaa asukaslukuun, maan keskiarvolla Kouvolan tulos olisi ollut 72,45 miljoonaa euroa toteumaa parempi ja Joensuun menotasolla 104,7 miljoonaa euroa ehompi! Nyt tuli lunta tupaan 26 miljoonan edestä.

Järkytys voimistuu, kun tietää, että menojen erotus on kasvanut koko uuden Kouvolan ajan. Verorahoitteiset tulot ovat olleet selvästi keskiarvon yläpuolella. Mutta eihän mikään tulotaso kata nykymenoja.

On kaksi mahdollisuutta: järkevöittää menokuria tai joutua valtion tarkkailuluokalle. Rajuilla veronkorotuksilla voidaan ehkä viivyttää ”tarkkikselle” ajautumista. Kestävä ratkaisu se ei ole.

Äänestäjät päättävät viime kädessä, mikä linja on meille kouvolalaisille suopein. Linjat näkyvät valtuustossa.

Asko Vatanen, Kouvola