Lukijalta: Oppivelvollisuuden pidentäminen olisi yksi lääke työllisyysasteen nostamiseen ja nuorten syrjäytymisen torjumiseen

Maassa käydään parastaikaa neuvotteluja tulevasta hallituspohjasta ja hallituskauden agendasta. Eduskuntavaalien tulos oli merkki siitä, että maassa halutaan muutosta.

Useat poliitikot tavoittelevat työllisyysasteen nostamista 75 prosenttiin. Tämä on tärkeää, koska syntyvyys on laskussa ja väestö ikääntyy. Koulutus on tämän tavoitteen saavuttamiseksi keskeisin keino. Ilman koulutusta työllistyminen on vaikeaa. Tällä hetkellä noin 15 prosenttia ikäluokasta jää ilman toisen asteen tutkintoa.

Tällä hetkellä noin 15 prosenttia ikäluokasta jää ilman toisen asteen tutkintoa.

Edellisen kahdeksan vuoden aikana koulutuksesta on leikattu kaksi miljardia euroa. Suurimmat leikkaukset ovat kohdentuneet ammatilliseen koulutukseen. Leikkaukset näkyvät suurentuneina ryhmäkokoina, opettajien irtisanomisina ja vähentyneenä opetuksena. Yhä useampi nuori suorittaa peruskoulun heikoin tiedoin ja taidoin. Liian moni ammatillisen tutkinnon suorittanut nuori ei ole saavuttanut riittävää työelämässä tarvittavaa osaamista tai nuori on keskeyttänyt opintonsa.

Yksi keino työllisyysasteen nostamiseen ja lääke nuorten syrjäytymisen torjumiseen on oppivelvollisuuden pidentäminen. Se olisi selkeä viesti, että yhteiskunta haluaa pitää kaikki nuoret mukana ja tarjota heille elämässä menestymisen eväät. Oppivelvollisuuden tulisi kattaa toisen asteen tutkinnon suorittaminen. Toisen asteen tutkinto on paras suoja työttömyyttä ja osattomuutta vastaan.

Koulutus on investointi, joka maksaa itsensä takaisin. Korkeampi työllisyysaste tuottaa lisää verotuloja ja vähentää sosiaaliturvamenoja. Perusasteen koulutuksen varassa olevista noin 40 prosenttia on töissä. Koulutus tuo osaamista ja parantaa työllisyyttä.

Valtion on rahoitettava oppivelvollisuuden pidentäminen täysimääräisesti, jotta kuntien talous ei heikkene. Vaarana muutoin on, että uudistus kustannetaan kunnissa lähiopetusta vähentämällä ja oppilaitosten toimintaedellytyksiä heikentämällä. Tämä olisi surullista lapsia ja nuoria, työelämää sekä työllisyystavoitteen nostoa ajatellen.

Tuomas Riikonen, alueasiamies, OAJ Kymenlaakso