Lukijalta: Eurooppalaista yhteistyötä tarvitaan enemmän kuin koksaan

9. toukokuuta juhlitaan Eurooppa-päivää kaksijakoisin aatoksin. Euroopan unioni on fyysisesti tiiviimmin integroitunut kuin koskaan. Samaan aikaan nationalismin, populismin ja ääriliikkeiden nousu pirstoo yhtenäisyyttä. Kuitenkin meillä on edessämme suuria globaaleja haasteita, joihin Eurooppa voi vastata vain yhdessä.

Haasteista huolimatta EU:ssa on kuluneella kaudella menty eteenpäin. Talous ja työllisyys on saatu käännettyä tukevaan nousuun, mikä näkyy myös Suomen taloudessa. Eurooppalaisia käy enemmän töissä kuin koskaan. Yritysten usko on vahvistunut: investointien taso on ylittänyt talouskriisiä edeltäneen ajan.

Eurooppalaisia käy enemmän töissä kuin koskaan.

Euroopan integraatio syvenee. Kuluneen kauden lainsäädännön tuloksena EU verkottuu tiiviimmin niin energian, liikenteen, digitalisaation kuin turvallisuudenkin osalta. Sähkö, kaasu, data ja tieto liikkuu yli rajojen, kun sisämarkkinoiden esteitä poistuu.

Ilmasto- ja energiapolitiikassa on otettu merkittäviä askelia. Pariisin ilmastosopimusta ei olisi syntynyt ilman EU:n aktiivisuutta. Tässä globaalin johtajan roolissa Euroopan on jatkettava.

EU-tasolla on päätetty puhtaan energian paketista, jolla pyritään tehokkaampaan ja vähäpäästöisempään yhtenäiseen energiamarkkinaan. Autoille on asetettu tiukemmat päästörajat, ja siirtymää kohti kiertotaloutta vauhditetaan monin keinoin. Tämä hyödyttää myös Suomen teollisuutta ja tuo meille kilpailuetua.

Suurin muutos on tapahtunut turvallisuusympäristössä. Krimin laiton haltuunotto ja Venäjän aggressiivinen voimapolitiikka on palauttanut sotilaallisen uhkan rajoillemme. Se on näkynyt sekä Naton että EU:n toiminnassa ja vauhdittanut eurooppalaisen puolustusyhteistyön tiivistämistä.

Turvapaikanhakijapaine, tuhoisat terrori-iskut, kyberrikollisuus ja hybridivaikuttaminen ovat vaatineet uutta yhteistyön otetta ja lainsäädäntöä. Myös Suomi on onneksi saanut korjattua lainsäädäntöpuutteitaan: säätänyt tiedustelulait, ja mahdollisuuden ottaa vastaan ja antaa kansainvälistä sotilaallista apua.

EU ei ole pelkästään talousalue tai sisämarkkina. Se on myös arvoyhteisö. Jäsenmaat ovat sitoutuneet puolustamaan yhteisiä arvoja: demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia. Nämä arvot ovat osassa jäsenmaita joutuneet nyt uhatuiksi. Meidän on puolustettava niitä, paitsi Euroopan ulkopuolella, myös sisällä.

Rauhan, vakauden ja turvallisuuden vahvistamisessa riittää tehtävää. Eurooppalaista yhteistyötä tarvitaan edelleen, ehkä enemmän kuin koskaan.

Henna Virkkunen, europarlamentaarikko, eurovaaliehdokas (kok.)