Lukijalta: Kouvolalainen nuori, lähde ehdolle kuntavaaleihin

Nuorten osuus kuntapäättäjistä on vakavan pieni. Kouvolan kaupunginvaltuuston keski-ikä on 50:ssä, ja tilastot kertovat, että nuoret ovat aliedustettuina päättävissä elimissä. Ei ole ydinfysiikkaa ymmärtää, että jos nuoret eivät ole edustettuina kaupunginvaltuustossa, kukaan ei aja nuorille tärkeitä ja tarpeellisia asioita.

Yhdenlaisen ryhmän osallisuuden uupuminen herättää myös kysymyksen kaupungin demokratian toimimisesta, tai sen toimimattomuudesta. Haluttomuus osallistumiseen ei kuitenkaan johdu nuorten “tyhmyydestä” tai tietämättömyydestä. Nuoret ovat fiksuja, vastuuntuntoisia ja idearikkaita sekä osaavat ottaa huomioon ruohonjuuritason ongelmat, ja halutessaan niitä voivat myös muuttaa.

Nuorilla ei ole samanlaista kokemusta puolueista tai vaikuttamistyöstä, mutta nopea uuden oppiminen tuo mahdollisuuden riittävään ja taidokkaaseen toimimiseen. Tämä monella tasolla taitava sukupolvi osaa ja tietää paljon, mutta miksei heitä kiinnosta kuntavaalit?

Nuoret saattavat ajatella, ettei kuntavaalit ja niissä ehdolle asettuminen ole mielenkiintoista, vaikuttavaa tai tärkeää. Nuoret ovat elämän murrosvaiheessa, päätöksenteko kaupungissa koetaan kaukaiseksi ja vaikeaksi tai tietyille ryhmille keskittyneeksi.

On kuitenkin hyvä muistaa, että politiikka on yhteispeliä, ja kuntavaaleissa valitaan ihmiset päättämään arjestamme ja mahdollisuuksistamme. Korostamme, ettei päätöksenteko ole kaukaista tai pelottavaa.

Tämä on viesti myös puolueille. Herätelkää innokkaita nuoria, ja ottakaa heitä ehdokaslistoille. Tarjotkaa heille tukea ja luottamusta, sekä asiantuntijuutta omalta osaltanne.

Näiden vaalien jälkeen emme halua kysyä itseltämme, miksi nuoria ei taaskaan valittu mukaan päätöksentekoon. Nuori, vakuutamme ehdokkaaksi asettumisen olevan loistava valinta. Olemme puolellasi. Miksi siis et tähtäisi päätöksenteon ytimeen kuntavaaleissa 2021?

Kouvolan Nuorisovaltuusto