Lukijalta: Ehkäisemällä mittavia kustannuksia aiheuttavia sairauksia saavutetaan suurimmat säästöt vanhustenhoidossa

Huutokaupan hoitajamitoituksesta käydessä kiivaana on syytä faktisesti pohtia terveydenhuollon rahoitusta. Suurin säästö saadaan ennaltaehkäisemällä mittavia kustannuksia aiheuttavia sairauksia. Tämä hyöty kertaantuu vanhusten hoidossa, jolloin sairauksien vaikutukset ovat suurimmillaan aiheuttaen terveydenhuollon joka portaan käytön lisääntymistä. Säästöpotentiaalia tähän kohtaan luo se, että tämä kasvava ikäryhmä käyttää eniten kalliita akuutti- ja erikoissairaanhoidon palveluja ja toisaalta ennaltaehkäisevillä ja kuntouttavilla toimilla saadaan kustannustehokkaita tuloksia.

Nykyään tiedämme, että vanhuksen toimintakyvyttömyyden ehkäisyssä ja hoidossa tärkeimmät tekijät ovat liikunnallisuus, sosiaalisuus, hyvä ravitsemus sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden hyvä hoito. Ihannetapauksessa tämä on koko elämänmittaista.

On osoitettu että satsaus toimintakyvyttömyyden uhan alla olevan vanhuksen kuntoutukseen on kustannustehokasta, eli kunta säästää sijoittamalla tuki- ja liikuntaelimistön, sekä mielentoimintojen kohentamiseen tähtäävään kuntoutukseen.

Kuntoutus voi olla hyvin yksinkertaista, eikä siinä pidä ripustautua erityisosaajien varaan. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi ”hoiva-avustajan” toimesta vanhuksen kotona. Työpaikkakoulutus tehtävään riittää, kaikki käytössä olevat voimavarat olisi hyödynnettävä.

Niin taloudellisesti ja inhimillisesti kannattavaa kuin ennaltaehkäisevä ja kuntouttava toiminta tässä ikäryhmässä olisikin, jää se kalliin sairauksien ja niiden komplikaatioiden hoidon varjoon. Syynä on alimitoitettu rahoitus ja asiantuntijuus, jolloin kauaskatseisen toiminnan toteutuminen jää `tulipalojen sammuttelun` alle.

Vesa Savander, geriatrian erikoislääkäri, Kaipiainen