Lukijalta: Säästöjä saadaan toimintatapoja uudistamalla ja yhteistyöllä

Toimintatapoja muuttamalla saamme aikaan merkittäviä säästöjä. Niiden eteen ei tarvitse tehdä muuta kuin ryhtyä yhteistyöhön eri hallinnonalat keskenään. Nämä samat periaatteet sopivat kaikkialle. Niiden tekemättömyyteen syyllistyvät kunnat, valtio, seurakunnat, erilaiset yhteisöt ja yritykset riippumatta omistussuhteista.

Kaikissa investoinneissa tulisi tarkastella pitemmällä aikajaksolla suunnitelmia. Näin voitaisiin ensin tehdä karkea esisuunnittelu. Kaikki tahot, joita kohde tulee työllistämään, voivat tässä vaiheessa perehtyä asioihin oman tontin kautta.

Joustava perehtyminen edellyttää myös yhteistä käyttöjärjestelmää. Koko valtakuntaa vaivaa valtava määrä sirpaleista TK-kenttää. Jokainen ylläpitäjä tietysti laskuttaa jokaiselta asiakkaaltaan kohtuullisen korvauksen. Jo näiden niputtaminen järkevällä tavalla merkitsee huomattavia säästöjä.

Kaikkien projekteihin liittyvien tahojen yhteinen viimeistelty suunnittelu poistaa päällekkäiset työt ja lyhentää varsinaista työaikaa. Riittävän pitkä valmistelu aika mahdollistaa järkevät tarjouskilpailut. Samalla tekeminen tasoittuu ja turhat teko kiireet jäävät pois. Tämä edesauttaa myös nostamaan laatua ja vähentää jälki töiden määrää. Säästöä syntyy eikä tarvitse yrittää säästää asioissa, joissa todellista säästöä ei synny.

Timo Nyberg, Kuusankoski

Uusimmat uutiset