Lukijalta: Nyt herätys Kymsote: kuunnelkaa ja kunnioittakaa työntekijöitänne!

Kouvolan Sanomat ja Kymen Sanomat teki kyselytutkimuksen Kymsoten työntekijöille ja julkaisi koosteen vastauksista.

Olen ammattiosaston puheenjohtajana seurannut henkilöstön tuntoja, mutta silti lukemani tulokset hätkähdyttävät. Henkilöstö on uupunut, monet harkitsevat alan tai työnantajan vaihtamista. 79 prosenttia vastaajista on huolissaan työssä jaksamisestaan.

Tällaisten vastausten tulisi vauhdilla herättää Kymsote työnantajana. Onko ymmärretty, että työntekijät on se voimavara, jolla palvelut saadaan tai ei saada tuotettua? Mitä on tehtävissä, että päästään yli haastavan pandemia-ajan ja vielä senkin jälkeen on työvoimaa? Työvoimaa, joka jaksaa tehdä tehtävänsä ja tuntee voivansa jatkaa alalla.

Kymsote on uusi iso organisaatio. Osa henkilöstöä rasittavista asioista liittyy organisaation sisäänajoon. Muutoksia on tehty ja tehdään jatkuvasti, kun haetaan niin sanottuja Kymsoten malleja tehdä tehtäviä. Kaikkia näitä muutoksia ei olla avattu henkilöstölle. On tullut tunnetta, että liikaa ja liian nopeasti. Henkilöstöllä on myös tunne, että työntekijöitä ei kuunnella.

Osa vastauksista liittyy pandemian aiheuttamaan paineeseen, jota ei enää olisi tarvittu. Kaikkea se ei kuitenkaan selitä.

Osa vastauksista liittyi selkeästi kotihoidon tunnettuihin ongelmiin, eli työmäärään ja jatkuvaan kiireeseen sekä riittämättömyyden tunteeseen. Työntekijöitä on yksinkertaisesti liian vähän. Tällaisella maineella on hankalampaa myös saada uusia työntekijöitä.

Nyt herätys Kymsote! Kuunnelkaa ja kunnioittakaa työntekijöitänne ja heidän ajatuksiaan.

Tarja Kanerva

puheenjohtaja,

Tehy ao 404