Lukijalta: Toimiiko maakunta myös Kouvolan radan hyväksi?

Tarkoittaako Kymenlaakson maakunta rata-asioissa pelkästään Kotkaa? Tämä tuli mieleen, kun luin Kouvolan Sanomien uutisointia Kymenlaakson maakuntahallituksen ratalinjauspäätöksestä. Uutisen mukaan Kymenlaakson maakunta ei lähde tukemaan Itä-Suomen maakuntien Porvoo-Kouvola-ratavetoomusta vaan pitää edelleen rantarataa merkittävämpänä hankkeena ja Porvoo-Kouvola väliä pidetään mahdollisena, mutta siihen ”liittyy huomattavaa epävarmuutta”.

Maakuntajohtaja Jarkko Mikkolan mukaan maakuntakaavaluonnos ei millään estä Kouvola-Porvoo ratayhteyttä, mutta jos se haluttaisiin ohjeelliseksi ratalinjaukseksi, siitä pitäisi tehdä tarkka selvitys. Tietääkseni ainakin kaikki kouvolalaiset haluavat tämän ratalinjauksen. Siis ei ”jos se haluttaisiin” vaan se halutaan. Joten ei muuta kuin tekemään selvitystä. Eikö niin?

Mutta kuka tuon selvityksen tekee? Suostuuko Kymenlaakson maakuntaliitto edistämään tuon selvityksen tekemistä? Sillä vasta selvitysten jälkeen Porvoo-Kouvola-ratalinjaa voidaan puoltaa ohjeellisena eli samantasoisena rantaradan kanssa, josta – yllätys, yllätys – nuo vaadittavat selvitykset on jossain vaiheessa jo tehty.

Eli jos Kymenlaakso käsittää myös Kouvolan, ja jos nuo mainitut selvitykset tehdään liikennevirastossa, esitän että maakuntaliitto toimii erittäin aktiivisesti liikenneviraston suuntaan, jotta selvitykset lähtevät käyntiin. Maakuntaliiton pelkästään passiivinen rooli ”osallistuu selitykseen tarvittaessa” ei tyydytä Porvoo-Kotka-ratalinjan kannattajia.

Ritva Sorvali, Kouvola