Lukijalta: Kaupungistamme puuttuu vireän mielikuvan luova kaupunkikeskusta — ”Miksi Kymsote hidastelee suunnitellun minisairaalan aikaansaantia?”

Nykyisen Kouvolan maantieteellinen asema kuntien yhdistymisen jälkeen on erinomainen. Tuskinpa monikaan kaupunki pystyy esittelemään samanlaista monipuolisuutta kuin Kouvola.

Meillä on runsaasti luontoa. Järviä, kesähuviloita, metsää, maanviljelyä, asutustaajamia ja kaupunkiolosuhteita. Mitä muuta me vielä tarvitsisimme?

Mutta olemmeko näitä runsaita hyveitä kyenneet riittävästi hyödyntämään? Emme todella ole. Ehkä kaikkein suurin ongelmamme on siinä, että kaupunkimme asukasmäärä vähenee. Ihmisiä muuttaa pois kaupungistamme. Asukasmäärämme on vähentynyt yli viidellätuhannella asukkaalla. Ja väheneminen jatkuu edelleenkin. Kaupunkimme verotulot vähenevät.

Suuri ongelma on myös siinä, että yritykset, urheilutoiminta, kulttuuri ja muu vapaaehtoinen toiminta menettävät asiakkaita. Tämän takia monet yritykset ovat muuttaneet pois kaupungistamme toiselle paikkakunnalle. Tai ovat siirtäneet toimintansa keskuspaikan muuhun kaupunkiin.

Tämä kaikki köyhdyttää yhteistä elämäämme. Aikoinaan hovioikeus, hallinto-oikeus ja hätäkeskus siirrettiin kaupungistamme Kuopioon. Miksi kukaan, eivät edes omat kansanedustajat käyneet voimakkaasti vastustamaan siirtosuunnitelmia. Näin menetimme nämä arvostetut toiminnot muualle.

Alamäki noiden tapahtumien jälkeen on ollut jyrkkä. Meiltä puuttuu kaupungistamme vireän mielikuvan luova kaupunkikeskusta. Eli sellainen toiminta ja palveluverkosto, jolla me houkuttelisimme tänne Kouvolaan uusia asiakkaita ja yrityksiä. Ja jolla me torjuisimme osaltaan täältä pois muuttavien virtaa.

Tästä hyötyisivät myös kaupunkimme kaikki asukkaat — asuivatpa he sitten kaupungin keskustassa tai maaseudulla. Monet maamme kaupungeista ovat kiinnittäneet kaupunkiensa keskustojen viihtyvyyteen paljon huomiota. Me Kouvolassa olemme olleet tässäkin asiassa syvässä unessa.

Kaupungin keskustaan luotu vetovoimainen ja innostava ilmapiiri vie koko kaupunkimme kehitystä hyvään suuntaan. Julkisten terveyspalvelujen varassa on suurin osa kaupunkimme asukkaista. Kymsoten alaisuudessa olevat terveyspalvelut maksavat kaupungille paljon, mutta palvelujen saanti on hidasta ja hankalaa.

Pientenkin palvelujen takia asukkaat pakotetaan matkustamaan Kotkaan. Varsinkin ikäihmiset, joilla usein on paljon sairauksia joutuvat tästä kärsimään. Olisi tärkeää, että varsinkin pienten sairauksien hoitaminen voitaisiin toteuttaa potilasta lähellä täällä Kouvolassa.

Miksi Kymsote hidastelee suunnitellun minisairaalan aikaansaantia tänne Kouvolaan? Rakentamalla nopeasti sairaala kuntoon ja järjestämällä sinne pienempien terveyspalvelujen saanti voitaisiin tuntuvasti vähentää kiusallista matkustamista Kotkaan. Onko tahtoa ja järkeä järjestää asioita kaupungissamme niin, että asukkaat viihtyisivät täällä eivätkä suunnittelisi muuttoa?

Raimo Kinnunen, Kouvola