Lukijalta: Tekohengitys Kymijoen Kyläkuidulle olisi viimeinkin lopetettava

Olemme jättäneet eriävän mielipiteen 3.12. käydyssä Iitin kunnanhallituksen kokouksessa pykäliin, jotka koskevat Kymijoen kyläkuitu osuuskunnan lainojen takausprovision alentamista, osuuskunnan lainojen maksuerien muuttamista sekä esitystä uuden lainan myöntämisestä.

Päättämällä alentaa Kymijoen kyläkuidun I-vaiheen lainojen takausprovisioita kunnanhallitus tulee samalla julkilausumattomasti myöntäneeksi yhtiön heikon taloudellisen aseman. Se on ristiriidassa sen tiedon kanssa, jota osuuskunnan toimitusjohtaja Jarno Laitinen ja osuuskunnan hallituksen jäsenenä toiminut Iitin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anniina Peltola ovat eri vaiheissa asian valmistelua päättäjille vakuutelleet.

Pankin vetäytyminen rahoituksesta tulisi olla jo tarpeeksi varoittava signaali päättäjille.

Provisioiden alentaminen yhdessä hyväksyttyjen lainamuutosten kanssa on Iitin kunnan kannalta edesvastuuton järjestely. Hyväksytyillä ehdoilla viimeinen vuonna 2025 maksettava lainaerä tulee olemaan yli 1,5 miljoonaa euroa. Kyläkuidulla ei ole pienintäkään mahdollisuutta suoriutua kyseisistä velvoitteista, jolloin lopullinen jäljelle jäävä erä tulee Iitin kunnan ja Kouvolan kaupungin maksettavaksi.

Nyt päätetty ratkaisu on siis tikittävä aikapommi, joka laukeaa päättäjien kasvoille viimeistään vuonna 2025. Provisioiden alentaminen on myös täysin epäsuhdassa sen linjan kanssa, jossa Iitti on päättänyt periä kunnan omilta konserniyhtiöiltä rangaistukseksi 0,9 prosentin takausprovisiota. Samaiset kunnanhallituksen jäsenet, jotka ovat nyt valmiita hyväksymään Kyläkuidulle myönnettävän 2,33 miljoonan euron lainan eivät olleet aiemmin syksyllä valmiita hyväksymään Iitin jäähalliyhtiölle myönnettävää 50 000 euron lainaa pukukoppeja varten. Tällainen toiminta ei varmasti istu kuntalaisten oikeustajuun.

Iitin kunnan kantokyky ei tule kestämään uuden lainan myöntämistä Kymijoen kyläkuidulle. Aikaisemmista ensimmäisen vaiheen lainapäätöksistä poiketen yksityisenä markkinatoimijana pidettävä pankki ei ole mukana toisen vaiheen lainoittamisessa. Pankin vetäytyminen rahoituksesta tulisi olla jo tarpeeksi varoittava signaali päättäjille.

Kunnan etuja ei ole myöskään turvattu kuntalain 129 §:n mukaisilla riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kyläkuidun aktiivisten liittymänhaltijoiden ja vakituisten kuukausimaksajien määrä ei tule nousemaan tasolle, jolla osuuskunta pystyisi suoriutumaan lainavelvoitteestaan. Lainasta aiheutuu kunnan kannalta merkittäviä ja kauaskantoisia riskejä. Lainaa kunnanhallituksessa puoltaneet jäsenet ovat myös henkilökohtaisessa vahingonkorvausvelvollisuudessa riskien realisoituessa.

Onneksi kunnanvaltuustolla on asiasta viimeinen päätösvalta. Toivottaa on, että viisas ja vastuullinen linja voittaa vääryyden ja viekkauden.

Eemeli Lehtinen, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Kyllikki Laaksonen, kunnanhallituksen jäsen

Juha Vierumäki, kunnanhallituksen jäsen

Kommentoidut