Lukijalta: Kaupunginjohtaja hehkutti asuntomessuilla, kuinka Kouvolassa on vaihtoehtoja asua kaupungin sykkeessä tai elinvoimaisissa kylissä— Nyt on tämä hehkutus loppunut

”Kyläkummille Oliverilta terveisiä: Haluan aloittaa koulun omassa koulussa niin kuin minulle on luvattu!”

Anjalan kyläkummina olen saanut lukuisia saman sisältöisiä yhteydenottoja niin puhelimitse kuin sähköisesti. Pienten lasten huoltajat ja isovanhemmat ovat ilmaisseet huolensa sen jälkeen, kun kaupunginjohtaja kertoi esittävänsä, että Anjalan uutta koulua ei rakennettaisikaan.

Viime syksynä valtuustossa tehtiin erittäin merkittävä päätös perusopetuksen kehittämisestä. Kouluverkko päivitettiin vastaamaan nykyistä oppilasmäärää ja sitä missä nykyiset oppilaat sijaitsevat. Päätöksen perustana olleet lähtökohdat eivät ole muuttuneet mihinkään.

Kouvola ei ole ainut paikkakunta, missä kyläkoulut ovat kokeneet karun kohtalon. Pieniä kyläkouluja lakkautetaan jatkuvasti pitkin Suomea. Monille kaupungeille se on yksi helppo ratkaisu, kun painitaan taloudellisesti haastavissa tilanteissa.

Elokuussa järjestettiin valtakunnallinen Lokaali 2019 -tapahtuma. Siellä pohdittiin kylien merkitystä yhteisöjen, elinvoiman ja yhteiskunnan näkökulmista. Uusia ratkaisuja ideoitiin, jotta kyläkouluille voitaisiin taata valoisampi tulevaisuus.

Ajatus sitä, että koulu toimisi kylien monitoimikeskuksina, on hyvin ajankohtainen. Muutamia kuukausia sitten kaupunginjohtaja hehkutti asuntomessuilla Kouvolan rikkautta asuinympäristönä. Sitä, kuinka meillä on vaihtoehtoja asua kaupungin sykkeessä tai elinvoimaisissa kylissä. Nyt on tämä hehkutus loppunut. Lopettamalla kyläkoulut tuhoamme kyliemme sydämet.

Kyläkoulujen tulevaisuus riippuu pitkälti siitä asenteesta, kuinka niihin suhtaudutaan. Päättäjien näkökulmasta tulee rahan lisäksi pohtia sitäkin, ovatko suuret koulukeskittymät lapsen edun mukaista.

Lopettamalla kyläkoulut tuhoamme kyliemme sydämet.

Tämä asia ollut esillä eduskunnassakin. Otimme kantaa tähän samaan asiaan syyskuussa eduskunnan kylätoimintaverkostossa. Kannanotossa esitimme valtakunnallisen kouluverkkoselvityksen tekemistä. Tätä pidämme välttämättömänä tilanteessa, jossa kyläkouluja lakkautetaan, vaikka kenelläkään ei ole käsitystä lakkautusten seurauksista.

Kouvolasta tekee ainutlaatuisen juuri tämän kaupungin monimuotoisuus. Mikäli haluamme erottua eduksemme, yritetään välttää ajautumasta tilanteeseen, jossa elinvoima keskittyy muutamien kilometrien säteelle kaupungintalolta. Näin on monissa kaupungeissa jo käynyt.

Paula Werning, Anjalan kyläkummi, kansanedustaja (sd.)