Lukijalta: Mukautetun työn malli käyttöön Kouvolassa

Kouvolan laupungin pitäisi tehostaa mukautetun työn mallin käyttöä. Tässä mallissa työntekijä voi valita sairasloman sijaan kevennetyn työn. Jo nyt moni kunta tarjoaa tämän vaihtoehdon, mutta vaikuttaa siltä, että vaihtoehtoa ei tunneta. Kuntien olisi syytä parantaa vaihtoehdon tunnettavuutta

Sairauksilta ei voi aina välttyä. Sairastuminen voi estää oman vakinaisen työn tekemisen, mutta se ei välttämättä estä tekemästä jotain muuta työtä tai osittain omia töitä.

Mukautetussa työn mallissa työtä muunnetaan työntekijän työkykyä vastaavaksi, jos työntekijä ei sairauden, vamman tai tapaturman takia pysty tekemään normaalia työtään.

Mukautetun työn malli tarjoaa usein hyvän vaihtoehdon pitkille sairauspoissaoloille, jotka Kouvolassa ovat nostaneet sairaspoissaolojen määrää huomattavasti.

Jotta malli olisi tehokkaassa käytössä, tulisi esimiesten jo etukäteen listata korvaavia tehtäviä. Niiden avulla lääkäri voisi yhdessä työntekijän kanssa arvioida, sopiiko työntekijä mukautettuun työhön ja mitä eri työvaihtoehtoja voisi olla tarjolla. Tämä antaisi lääkärille ja potilaalle mahdollisuuden arvioida paremmin, sopiiko työntekijä mukautettuun työhön. Jos työntekijän terveys sallii eikä väliaikainen työ vaaranna terveyttä, voisi lääkäri suositella kevennettyä työtä. Lopullinen päätös kuitenkin on aina työntekijällä, valitseeko hän sairasloman sijaan kevennetyn työn.

Pekka Korpivaara (kok.), Kouvola

Luetuimmat

Uusimmat uutiset