Lukijalta: Kuntien kiihtyvä halu yksityistää palveluja on pysäytettävä ja siirrettävä palvelut maakunnan vastuulle

Kirjoitin 2.9.2012 tällä palstalla, että kuntaosuuksien leikkaukset asettavat kovat haasteet vanhuspalveluille. Nyt kun peilataan tilannetta tähän päivään, voimme todeta asioiden pyörivän hyvin saman viestin ympärillä.

Sinipunahallituksen 2012 tehdyt kuntatalouden leikkauspäätökset iskivät kovasti myös Kouvolaan. Silloinen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen varoitti leikkauksista tiedotteessaan 30.8.2012: ”Hallituksen budjettiesitys kiristää kuntataloutta ja lisää painetta kuntaverojen korottamiseen ja kuntien velkaantumiselle hän povaa kiihtyvää tahtia. Kietäväinen yhtyy huoleen. Miten turvataan vanhuksille hyvä hoiva jatkossa?”

Omaishoidontuen lisäämisessä tavoitellaan kahden prosentin kasvua.

Tämä kysymys on edelleen meidän kuntapäättäjien huolen aiheena. Ja kun katsomme Kouvolan talouslukuja, niin huoli kasvaa entisestään. Miten tästä eteenpäin? Soten myötä parempaan vanhustenhuoltoon.

Nykyinen vanha lainsäädäntö ja kuntien kiihtyvä halu yksityistää palveluja on pysäytettävä ja siirrettävä palvelut maakunnan vastuulle. Kouvolassakin kaikki puolueet ovat olleet tekemässä säästöpäätöksiä kilpailuttamalla yksityisiä yrityksiä palveluiden hinnalla. Nyt on muutosten aika.

Kymenlaaksossa, Kymsoten myötä, ollaan päästy jo asian päällä. Yksityisen sekä julkisen palveluasumisen palveluiden laadun turvaamiseksi, valvontaa on pystytty lisäämään.

Omaishoidontuen lisäämisessä tavoitellaan kahden prosentin kasvua. Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä. Jotta omaishoitajat eivät uupuisi työssä, perhehoitajien määrää ollaan lisäämässä. Näin saadaan mahdollistettua paremmin omaishoitajalle kuuluvien vapaiden pitäminen.

Työtä on kovasti edessä. Työntekijöitä ja reserviä tulee olla riittävästi, jotta hoivamitoitusta voidaan kasvattaa, kun tarve sitä vaatii. Kotipalveluun on saatava selvä parannus siihen, että kotipalvelutyöntekijälle annetaan enemmän aikaa olla vanhuksen luona ja tarpeen vaatiessa tihennetään käyntien tahtia.

Jokaisella vanhuksella on oikeus laadukkaaseen hoivaan. Minä uskon parempaan huomiseen myös vanhuspalveluissa.

Kalle Ylimäki, Kymsoten varavaltuutettu. (kesk.), Kouvola

Luetuimmat