Lukijalta: Ely-keskus vastaa: Jaalan Pappilanharjun ja Vanhan Kelon välille ei ole tiesuunnitelmia

Kari Tuomi esitti mielipidekirjoituksessaan (KS 12.8.), että ely-keskus toteuttaisi suunnitelmansa uudesta yhteydestä Kimolantieltä pappilan kohdalta kantatielle 46 Vanhan Kelon kohdalle. Tällaista tiesuunnitelmaa ei kuitenkaan ole laadittu.

Aikanaan, kun nykyistä Jaalan keskustan kautta kulkevan tien (maantie 363) parantamista 90-luvun alkupuolella valmisteltiin, yhtenä mahdollisena vaihtoehtona tuotiin esiin myös tuo uusi tieyhteys. Se karsiutui kuitenkin pois toteutussuunnitelmista, kun valittiin nyt käytössä oleva ratkaisu. Ratkaisua on jälkeen päin pidetty onnistuneena. Oleellista siinä on, että koko matkalla kirkonkylän länsipuolelta Pappilanharjulta aina kantatielle 46 Sokerimäkeen asti on erillinen kevyen liikenteen väylä.

Jaalan keskustan kohdalla maantiellä 363 on nykyisin autoliikennettä keskimäärin 1 500 kappaletta vuorokaudessa, mistä 100 on raskaita ajoneuvoja. Tälle liikenteelle nykyinen tieratkaisu kiertoliittymineen ja taajamanopeusrajoituksineen on tienpitäjän näkemyksen mukaan hyvä.

Jyrki Karhula, johtaja, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikennevastuualue