Lukijalta: Kouvolan päättäjät hiljentävät reuna-alueiden kirkonkylät

Kouvola on talousahdingossaan tehnyt päätöksiä, jotka eivät voi olla vaikuttamatta kaupungin tulevaisuuskuvaan. Henkilökunnan lomautukset ja kouluverkkoon liittyneet päätökset ovat erittäin vahingollisia kaupungin tulevaisuuden kannalta. On selvää, että tehdyt linjaukset tulevat pikku hiljaa kasvattamaan muuttovirtaa kaupungista pois päin. Päättäjiemme arvomaailma poikkeaa naapurikunnista, joissa nuorille pystytään tarjoamaan paremmat opiskelumahdollisuudet. Kouvola tekee karhunpalveluksen tulevaisuudelle lopettaessaan lukioita ja lomauttaessaan henkilökuntaansa.

Toinen lopetettavista lukioista Valkealassa oli lukiovertailun parhaimmistoa. Sillä ei kuitenkaan ollut painoarvoa kun lukioiden lopettamisista päätettiin. Valkealassa opiskelevat 1. vuosikurssin nuoret joutuvat nyt miettimään minne menevät jatkamaan opintojaan.

Valkealan kirkonkylällä lukion lakkautus tulee näkymään kylän hiljentymisenä. Ison työyhteisön häviäminen näkyy kaikkialla kylän raiteilla ja palveluissa. Moni jo varmasti miettii, mitä seuraavaksi joudutaan uhraamaan kaupungin talouden pönkittämiseksi. Nykylinjauksilla Kouvolan päättäjät hiljentävät reuna-alueiden kirkonkylät keskittämällä palvelut keskustaan. Kouvolan reuna-alueilla asuvat veronmaksajat eivät näin ole tasa-arvoisessa asemassa keskustan veronmaksajiin nähden. Se ei kuitenkaan päättäjiämme tunnu paljon askarruttavan.

Kaupunginvaltuutetuille osoitetun kyselyn perusteella kaupungin talouden kuntoonsaattaminen oli eniten kannatusta saanut toimenpide tälle vuodelle. Talouden kuntoonsaattaminen on tietysti nykytilanteessa tärkein asia, johon kaikkien valtuutettujen on syytä panostaa. Helppoja ratkaisuja ei ole tarjolla, kun talouden on annettu luisua nykytilaan aina kuntaliitoksen ajoista asti.

Samalla, kun mietitään talouden kuntoonsaattamista, olisi kaupungin toimijoiden syytä aktiivisesti paneutua keinoihin, joilla uusia pysyviä työpaikkoja saataisiin kaupunkiimme. Kun on seurannut uutisointia uusien työpaikkojen synnyttämisestä, niin naapurikaupungit Kotka ja Hamina ovat kyllä esillä mutta ei Kouvola. Tuntuu siltä että Kouvola ei osaa markkinoida itseään uusien työpaikkojen saamiseksi. Meillä on tämä Kinno, joka sivujensa mukaan auttaa toimijoita löytämään toisensa. Olisi hyvä nähdä ja kuulla ihan konkreettisella tasolla, miten he ovat onnistuneet tähän asti saamaan uusia työpaikkoja Kouvolan seudulle.

Kouvolan taloutta ei voi vuodesta toiseen paikkailla palveluverkkoja karsimalla ja henkilöstöä lomauttamalla. Eikä myöskään jatkuvilla veronkorotuksilla. Keskinäisen riitelyn sijaan poliitikkojen olisi syytä nyt keskittyä Kouvolan ongelmiin ratkaisuhakuisesti. Virheellisiä päätöksiä, joihin on uponnut miljoonia, ovat Kymsoten lisäksi Kimolan kanava ja rautatieterminaalihanke, jonka järjellisyyttä myös Mot-ohjelmassa kyseenalaistettiin. Virheistä pitäisi ottaa kuitenkin opiksi.

Hupenevien veronmaksajien rahojen sijoittamista on syytä jatkossa tarkemmin selvittää jotta hyödyt tulevat paremmin kaupungin ja sen kaikkien myös reuna-alueilla asuvien asukkaiden hyödyksi eikä toisinpäin niin kuin nyt näyttää käyvän.

Kari Koistinen, Valkeala

Luetuimmat