Lukijalta: Kouvolan kaupunki pääsee pian sanomaan kantansa Kymsoten palveluverkosta

Viime kuukausina olemme Kymsoten hallituksessa keskustelleet usein tulevasta Kymsoten terveys- ja sosiaalipalveluiden saatavuushankkeesta. Asia tulee elokuussa kuntiin lausuntojen antamista varten.

Täytyy tässä vaiheessa painottaa, että kaikki ovat vielä suunnitelmia ja edellyttävät laajaa ja huolellista jatkovalmistelua. Tällaista on suunniteltu:

Kymenlaaksossa tulee olemaan kaksi niin sanottua sairaalaa eli Kotkan keskussairaala ja Ratamo-sairaala, jossa ei tule olemaan leikkaustoimintaa.

Alustavien suunnitelmien mukaan Kymsoten alueella tulee olemaan sote-keskuksia (entiset terveysasemat). Nämä keskukset tarjoavat perustason sosiaali-ja terveydenhuollon vastaanottopalveluiden lisäksi erikoistason polikliinisia palveluita.

Pohjois-Kymenlaaksossa sote-keskukset sijoittuisivat Ratamoon, Kuusankoskelle, Keltakankaalle ja Valkealaan. Näissä tarjotaan lääkäreiden ja erikoishoitajien vastaanottopalveluita, joissakin pidennetyin aukioloajoin. Jaalan ja Elimäen vastaanottopalvelut turvataan kuten tähänkin saakka muutamana päivänä viikossa.

Kymsotessa on suunnitelmissa myös tarjota lääkäri-ja hoitajapalveluita niin sanottuina liikkuvina palveluina. Sote-keskusten omia kiinteitä palvelupaikkoja pyritään kuntayhtymän alueella vähentämään ja tuottamaan palveluita muiden sote-palvelutuottajien kanssa esimerkiksi palvelutaloissa.

Palveluverkkoselvityksessä hammashoitoloita tulisi Kouvolassa olemaan kolmessa paikassa: Ratamo, Kuusankoski ja Keltakangas. Valkealan hammashoitolan lopettaminen sekä Kuusankosken sote-keskuksen sijainti herättävät itselleni jo nyt kysymyksiä. Asioista tullaan varmasti käymään vilkasta keskustelua ennen lausunnon antamista.

Valkealan uudessa, tulevassa koulukeskuksessa on oppilaita 700—800, lisäksi Valkealan kirkonkylän alueella sijaitsee muun muassa palvelutaloja sekä muita erityisryhmien hoitopaikkoja, joten hammashoitolan palvelut ovat tarpeen Valkealan kirkonkylällä.

Kuntoutuspalvelut koko kuntayhtymän alueella tulevat olemaan uusien haasteiden ja toimintatapojen edessä. Kotikuntoutuksen lisääminen, avokuntoutus, laitoskuntoutus ja mahdollinen etäkuntoutuksen toteuttaminen tuovat omat haasteensa suunnitteluun.

Kuntayhtymän hallituksessa tehdään mielestäni hyvää yhteistyötä terveys-ja sosiaalipalveluiden kehittämiseksi koko kuntayhtymän alueella. Toimintojen yhdenmukaistaminen ja kustannustehokkaiden palveluiden saatavuuden turvaaminen koko kuntayhtymän alueen asiakkaille tulee viemään aikaa.

Birgit Koskela, Kymsoten hallituksen jäsen, Kouvolan kaupunginhallituksen jäsen (kok.)